PARTNEŘI

Veřejný sektor

Zájmová skupina-Veřejná správa

 1. Obec  Božičany zastoupená p. Milošem Kamešem
 2. Obec  Dalovice zastoupená p. Josefem Cikaníkem
 3. Obec  Děpoltovice zastoupená p. Štěpánkou Luxíkovou
 4. Město Horní Blatná zastoupená p. Robertem Petrem
 5. Obec  Kyselka zastoupená p. Alešem Labíkem
 6. Obec  Merklín zastoupená p. Ing. Zdeňkem Gerátem
 7. Obec  Otovice zastoupená pí. Stefanou Švecovou
 8. Obec  Sadov zastoupená p. Ladislavem Ludvíkem   
 9.  Sdružení Krušné hory - západ zastoupené pí. Ing. Markétou Sinkulovou Moravcovou
 10. Obec Velichov zastoupená pí. Ing. Markétou Sinkulovou Moravcovou
 11. Město Jáchymov zastoupené p. Ing. Bronislavem Grulichem
 12. Obec Smolné Pece zastoupená pí. Rostislavem Andělem
 13. Obec Vojkovice zastoupená p. Lubošem Garajem
 14. Obec Nové Hamry zastoupená pí. Bc. Evou Machkovou
 15. Obec Krásný Les zastoupená p. Pavlem Jandákem
 16. První Krušnohorská o.p.szastoupená pí. Mgr. Evou Nduwimanou
 17. Město Hroznětín zastoupené p. Martinem Malečkem
 18. Město Nová Role zastoupené pí. Jitkou Pokornou
 19. Město Ostrov zastoupené p. Ing. Markem Poledníčkem
 20. Obec Pernink zastoupená pí. Jitkou Tůmovou
 21. Obec Šemnice zastoupená p. Vladislavem Tůmou
 22. Obec Stráž nad Ohří zastoupená pí. Ing. Janou Vikovou
 23. Město Boží Dar zastoupená p. Ing. Janem Horníkem
 24. Obec Hájek zastoupená p. Ing. Vítem Hromádko

Soukromý sektor

Zájmová skupina-Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity

 1. NEMOS PLUS, s.r.o. zastoupený p. Ing. Jožou Lokajíčkem
 2. Oblastní charita Ostrov zastoupená p. Mgr. Tomášem Fexou
 3. OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s. zastoupený p. Ing. Jožou Lokajíčkem
 4. Sbor dobrovolných hasičů Horní Blatná, z. s.  zastoupený pí. Radkou Lehnertovou
 5. Římskokatolická farnost Ostrov zastoupená p. Dedekem Krzysztofem
 6. Člověk v tísni, o.p.s. zastoupený panem Janem Němečkem
 7. Horní hrad, o. p. s. zastoupený p. Pavlem Palackým
 8. Skiareál Velflink zastoupený p. Františkem Štefanem
 9. LaNova Consulting, s.r.o zastoupená paní Ladou Baranek Lapinovou
 10. Mgr. Luboš Pastor zastoupený Mgr. Lubošem Pastorem
 11. Náhradním rodinám, o.p.s. zastoupená paní Mgr. et Mgr.Šárkou Bystroňovou
 12. StoryHunters, s.r.o. zastoupená Lucií Nemešovou

Zájmová skupina-Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí

 1.  AGRO TRAVEL , spol. s r.o. zastoupený Ing. Alfrédem Fajkošem
 2. Léčebné lázně Jáchymov, a.s. zastoupené p. Miloslavem Smržem
 3. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. zastoupené p. Ing. Antonínem Jáglem
 4. VSF Fanta spol. s r.o. zastoupená p. Ing. Antonínem Jáglem 
 5. SKIAREÁL Klínovec s.r.o. zastoupený p. Martinem Kokym
 6. Horský statek  Abertamy, s.r.o. zastoupený p. Ing. Petrem Zachardou
 7. Lázně Kyselka, o.p.s. zastoupené p. Ing. Miroslavem Peroutem
 8. Hubert Plomer zastoupený p. Hubertem Plomerem
 9. Ing. Jiří Kubernát zastoupený p. Ing. Jiřím Kubernátem
 10. Odeřský statek, a.s. zastoupený p. Karlem Šilhánem 
 11. Jan Engliš zastoupený p. Janem Englišem
 12. Miloslav Myslivec, s.r.o. zastoupený p. Miloslavem Myslivcem
 13. Statek Bor ZEOS, spol. s r. o. zastoupený Ing. et Ing. Zdeňkem Matějů 
 14. Sdružení obyvatel a uživatelů území Ruprechtova a Velkého rybníka zastoupené p. Zdeňkem Mrázkem
 15. DCH Bohemia Trade a.s. zastoupený p. Ing. Dušanem Michálkem
 16. Kateřina Vraná zastoupená p.Petrou Vranou 
 17. Jakub Bašta   zastoupený Ing. Miroslavem Baštou
 18.  Ing. Alice Dvořáková  zastoupená Ing. Alicí Dvořákovou
 19. Pivovar Ryžovna s.r.o. zastoupená panem Milošem Dvořákem
 20. Ing. Jan Kubernát