Zájmové skupiny

Všichni partneři jsou členěni do tzv. zájmových skupin, které definují jejich zájmovou činnost působemí v území MAS.

1. Veřejný sektor - Veřejná správa

 • obce
 • příspěvkové organizace obcí a měst
 • podniky technických služeb
 • subjekty založené z více jak 50% veřejnými subjekty

2. Soukromý sektor - Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity

 • Nadace, církve
 • NNO
 •  Organizace činné v sociální oblasti a zdravotnictví
 •  Organizace zaměřené na kulturu, sport, volný čas, kluby důchodců, zájmové organizace adále organizace jinde neuvedené
 • občané dobrovolníci
 • domy dětí a mládeže, mateřská centra, ZUŠ

3. Soukromý sektor - Udržitelný venkov: podníkání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí

 • zemědělci, majitelé lesů
 • drobní podnikatelé, OSVČ do 10 zaměstnanců
 • podnikatelé fyzické a právnické osoby
 • Výrobci energie z OZE
 • Environmentálně orientované organizace
 • Organizace zastupující zemědělce, drobné podnikatele
 • Provozovatelé infrastruktury a produktů v CR
 • Informační, komunikační a koordinační služby v CR
 • Turistické organizace
 • Občané dobrovolníci