Podpora činnosti manažerů POV KK DT4

MAS Krušné hory, o.p.s. využívá podporu Karlovarského kraje na činnost manažerů z Programu rozvoje venkova, dotačního titulu 4.

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

POV DT. 4

Program obnovy venkova Karlovarského kraje Dotační titul 4 pro rok 2015

24.07.2015 12:48
MAS Krušné hory, o.p.s. obdržela dotaci v rámci Program obnovy venkova Karlovarského kraje Dotační titul 4 pro rok 2015 na platy 3 manažerů v celkovém rozsahu 70/h/týden ve výši 127.500,- Kč. 

Program obnovy venkova Karlovarského kraje Dotační titul 4 pro rok 2014

24.07.2015 12:12
V rámci podpory rozvoje venkova Karlovarského kraje, čerpala společnost dotaci na mzdu projektového manažera v roce 2014 ve výši 72.173,- Kč.

Plánované cíle a návrh činnosti manažera pro MAS Krušné hory, o.p.s. na rok 2015

21.04.2015 14:17
Plánované cíle činnosti manažerů MAS pro rok 2015 Získáním dotace na činnost manažerů z POV Dt. 4 pro MAS Krušné hory, o.p.s. bude naplněna podpora rozvoje venkova, příprava projektových záměrů obcí a partnerů MAS k realizaci dotačních titulů POV, Mze ČR, CP SZIF Praha, MMR ČR a mezinárodních...

Podmínky poskytování příspěvku z dotačního titulu 4

21.04.2015 14:16
1/ Příspěvek může být poskytnut výhradně na úhradu mzdových nákladů na manažera mikroregionu, spolku, nadace nebo hospodářské komory (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem). 2/ Na tento účel lze poskytnout příspěvek maximálně...