Spolupráce s KARP

MAS Krušné hory navázala spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje (KARP). KARP vznikla v roce 2009 za účelem zajištění koordinace aktivit v oblasti rozvoje podnikání v kraji.

KARP jako jediná agentura v Karlovarském kraji podporuje a realizuje aktivity, jejichž cílem je podpora místního potenciálu za použití zavádění inovací, nových forem spolupráce, podpory vzdělávání a podpory budování lepších podmínek podnikatelského prostředí. KARP podporuje spolupráci regionálních uskupení, rozvojové snahy měst, obcí a kraje. Více o KARP se dozvíte zde.

 

MAS a KARP mají společný cíl, a tím je rozvoj našeho regionu a zlepšení kvality života místních obyvatel.

 

Aktuality:

POZOR! KARP v současné době provádí dotazníkové šetření, kterým zjišťuje zájem o zvýhodněné úvěry Národní rozvojové banky.  To se týká jak současných, tak i budoucích podnikatelů Karlovarského kraje. Cílem dotazníku je zjistit potřeby z podnikatelského prostředí a na základě nich mít možnost ovlivnit podmínky připravovaných finančních úvěrů tak, aby na finanční podporu dosáhli všichni, včetně drobných podnikatelů. Právě proto Vaše odpovědi pomůžou ve vyjednávání podmínek!

Dotazník je anonymní, zabere cca 5 min. a odkaz na něj je zde.

Čas na vyplnění dotazníku je do 30. 06. 2022. Proto prosím využijte tuto šanci.

Výsledky dotazníkového šetření ve spolupráci s KARP uveřejníme.

 

Více informací o dotazníkovém šetření se dozvíte zde.