OP TAK 2021 -2027

Komunitně vedený místní rozvoj, který zastřešují MAS, bude pokračovat i v programovém období 2021–2027. V tomto novém období budou prostřednictvím CLLD podpořeny strategie místních akčních skupin (MAS), které budou reflektovat specifické rozvojové potřeby území působnosti jednotlivých MAS. MAS budou nadále působit v převážně venkovských oblastech, konkrétně v obcích do 25 tis. obyvatel.
 
Realizace strategií CLLD bude podpořena z 5 programů, přičemž jedním z nich bude také OP TAK - Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost.
 
 
Bližší informace o programu jsou uvedeny zde