ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE - závěrečná zpráva

ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE - závěrečná zpráva

MAS Krušné hory, o. p. s. společně s krajskou sítí místních akčních skupin se opět souběžně s celorepublikovou událostí Ukliďme svět, ukliďme Česko, zapojila do akce „Čištění řeky Ohře 2022“, která si kladla za cíl vyčistit břehy a tok řeky od odpadků a ostatního nepořádku, přispět k jeho atraktivitě a prohlubovat pozitivní vztah k našemu domovu.

 

Akce se uskutečnila v sobotu 4. dubna 2022. Přes velmi nepříznivé počasí se v našem úseku od loděnice v Karlových Varech po Klášterce nad Ohří (37,5 km) do ní zapojilo 10 posádek na vodě a 260 dobrovolníků podél obou břehů toku, kteří společně nasbírali celkem 5,6 tun odpadu a 20 ks pneumatik. Je velmi potěšitelné, že oproti minulým ročníkům je celkové množství nasbíraného odpadu podstatně méně. Možná je to tím, že společnost začíná být k přírodě daleko ohleduplnější.

Úsek od Karlových Varů do Klášterce nad Ohří (37,5 km) byl rozdělen na několik menších částí, do jejichž úklidu se aktivně zapojily všechny obce podél řeky, včetně dobrovolnické skupiny chatové oblasti Damice a loděnice v Klášterci nad Ohří.

Generálním partnerem bylo Povodí Ohře, s. p. Finanční příspěvek poskytl jako hlavní partner Kaufland Česká republika v.o.s. a Lidl Česká republika v.o.s., dále Karlovarský kraj, město Ostrov, Jáchymov, Nejdek a obec Dalovice, Otovice, Nové Hamry, Smolné Pece, Božičany, Děpoltovice a Hájek. O pitný režim se postaraly Karlovarské minerální vody, a.s., Chodovar spol. s. r. o. O občerstvení pro dobrovolníky se postarala firma Pelant, Velichovská hospoda u Lípy, restaurace Dubina. Ochranné prostředky, pytle na odpad, kontejnery, svoz a likvidaci nashromážděného odpadu na svém území zajistil Magistrát města Karlovy Vary ve spolupráci se Správou lázeňských parků Karlovy Vary. Zbytek našeho úseku svozem odpadů zajistilo Povodí Ohře, s.p. 

                    Doufáme, že příští rok se akce vydaří minimálně stejně úspěšně jako letos.