Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi rodiči v ORP Ostrov

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi rodiči v ORP Ostrov

Na konci dubna a během celého května 2020 proběhlo v rámci projektu MAP II č. proj. CZ02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114 dotázníkové šetření mezi rodiči žáků z 10 ZŠ v ORP Ostrov. Dotazník byl do území distribuován pomocí ředitelů škol, OSPODu, webových stránek MAS a na FB. Zareagovalo a odpovědělo 139 rodičů.

Vyhodnocení naleznete zde

Vyhodnocení dotazníkového šetření.docx (9,1 MB)