NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

Kontaktní osobou v rámci celého poradenství je manažer   Daniel Benda,   +420 608 734 854,  benda@mas-krusnehory.cz

Kdo může žádat

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Opatření musí být realizováno po 12. 9. 2022

Příjem žádostí o dotaci v rámci AIS systému SFŽP ČR od 9. ledna 2023

souhrné info  zde

pokyny pro žadatele  zde

manuál zřízení a aktivace ůčtu Identity občana a příhlášení  zde

odborný posudek(žádost) o dotaci  zde

novazelenausporam.cz/nzu-light/

                                                 


 

 

 

 

usporam.cz/nzu-light/