Příměstské tábory MAS Krušné hory

Příměstské tábory MAS Krušné hory

MAS Krušné hory pořádala poprvé v tomto roce příměstské tábory za podpory partnerů NEMOS PLUS, s. r.o. a Náhradním rodinám, o. p. s. v rámci dotačního projektu  reg. číslo: CZ.03.2.65./0.0/0.0/16_047/0015750.

Celkem proběhlo úspěšně devět turnusů v Ostrově a jeden turnus v Perninku. Navštítívilo nás 88 dětí ve věku od 3 do 14 let z Ostrova a blízkého okolí a  podpořilli jsme přes 60 rodin z území MAS. Děti měly naplánovaný bohatý program plný zábavy a výletů po okolí. 

https://mas-krusnehory/projekty/

více informací naleznete zde na www.mas-primestketabory.cz