Příměstské tábory MAS Krušné hory

Příměstské tábory MAS Krušné hory

Poprvé v letošním roce MAS Krušné hory, o.p.s. připravuje příměstské tábory v době jarních a letních prázdnin, které se uskuteční v Ostrově a v jeho blízkém okolí. Příměstský tábor je určen pro děti od 5 do 14 let, které se o prázdninách nechtějí nudit doma. Partnery táborů jsou Náhradním rodinám, o. p. s. a NEMOS PLUS, s.r.o. 

Cílem pořádání příměstských táborů naší organizací je nabídnout rodičům v odlehlejších částech Krušných hor, kteří potřebují chodit do zaměstnání, po dobu jarních a letních prázdnin, možnost využití volného času jejich dětem. Chtěli bychom ulehčit rodičům docházku do zaměstnání, aby se mohli uplatňovat na trhu práce, a aby měli motivaci k pracovním činnostem a příležitostem.

Příměstský tábor je realizován za podpory Operačního programu Zaměstnanost, v rámci dotačního projektu reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750.