Uskutečnil se příměstský tábor v Perninku

Uskutečnil se příměstský tábor v Perninku

Během jarních prázdnin jsme uspořádali v Perninku příměstský tábor pro děti do 14 let. Základna tábora byla v místní chatě. Táboru se zúčastnilo 12 dětí různého věku.

Pro děti byly připraveny hry, soutěže, výlety pěší i autobusem. Děti měly celý týden nabitý program. Shlédly expozici rukavičkářství v Abertamech, navštívily farmu Kozodoj ve Staré Roli, kde se naučily technikou plstěním vytvořit z vlny náramek. Uskutečnil se výlet vlakem do Nových Hamrů, kde si užily v bazénu den plný zábavy. Bohatý program připravovaly a dozor nad dětmi vykonaly PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová a Marcela Růžičková. 

Příměstský tábor pořádala organizace MAS Krušné hory, o.p.s. spolu s partnerem, organizací Náhradním rodinám, o.p.s.. Příměstský tábor byl pořádán za přispění finančních prostředků z evropského sociálního fondu, z Operačního programu Zaměstnanost pod. reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750. 

     


 

Fotogalerie