Programová opatření v OPZ v nové Strategii CLLD 2021 - 2027

Programová opatření v OPZ v nové Strategii CLLD 2021 - 2027

V současné době probíhá příprava nové Strategie CLLD 2021 - 2027. Zda budou její součástí opět, pro nás úspěšná, programová opatření v rámci OPZ, nezáleží pouze na chuti naší MAS, ale především na zájmu potenciálních žadatelů v území.

Z tohoto důvodu žádáme nejen partnery a již spolupracující subjekty, ale i další případné žadatele k vyádření zájmu o zařazení OPZ do nové Strategie. Díky tomu bude možné, aby naše MAS podala projekt do tohoto operačního programu a vy jejím prostřednictvím mohli realizovat své záměry.

V případě zájmu nám toto sdělte na vankova@mas-krusnehory.cz nebo volejte 774 724 456.

Děkujeme

Informace zde