SETKÁNÍ PARTNERŮ MAS KRUŠNÉ HORY

SETKÁNÍ PARTNERŮ MAS KRUŠNÉ HORY

Setkání partnerů MAS Krušné hory se uskutečnilo 11. 11. 2021 v Hospodě Dubina a neslo se v příjemném duchu. Po prezentacích, které nám přiblížily práci MAS, aktivity v projektu MAP II, historii i současnou tvář Kyselky, výsledek čerpání dotací na vybavení Hospody Dubina, Zámeckou zahradu v proměnách času - expozici zámku Ostrov, činnost našeho zakladatele Sdružení Krušné hory západ, jsme nasály trochu Krušnohoří....A to prostřednictvím výstavky fotografií Ferdinanda Hollyho a čtením z románů Chaloupky a Nebe nad Perninkem autora Štěpána Javůrka. Kulturní program rozšířila i výstava mladé malířky a výtvarnice Petry Lovečkové.

Atmosféru  doplnilo výborné občerstvení a především příjemné prostředí. Děkujeme všem, kteří se setkání zúčastnili. Velké poděkování patří Alici Dvořákové za výbornou spolupráci při přípravě této akce a poskytnutí zázemí.

Fotogalerie: SETKÁNÍ PARTNERŮ MAS KRUŠNÉ HORY