Boží Dar - kostel sv. Anny

Původní dřevěný kostelík sv. Anny byl vystavěn patrně již ve 30.letech 16.století ve svahu nad hornickou osadou Vintířov, pozdějším svobodným městečkem Boží Dar (Gottesgab).

Boží Dar_web.pdf


       

www.kr-karlovarsky.cz        www.zivykraj.cz