IROP SC 4.2 Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002534

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.