Prioritní osa 8.3a

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s

21.04.2015 14:05
Zkrácený název projektu: Podpora SCLLD   Plánováné zahájení projektu: 01.09.2013 Plánované ukončení projektu: 31.08.2014   Celkové způsobilé výdaje projektu: 280.000,- Kč   Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně vedeného místního...

OPTP - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s.

29.08.2014 12:35
Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvojeV rámci projektu OPTP (reg. číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00334) byla zpracována pracovní verze stategie pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Tuto pracovní verzi strategie je možné připomínkovat nejpozději do 30.9.2014 na e-mail:...