Průmyslové a hornické památky Krušnohoří

Krušné hory ukrývají bohatství, které chtěli od pradávna lidé využít ve svůj prospěch. Toto snažení se znásobilo spolu s objevem stříbra a dalších rud. Do hor se kvůli těžbě stěhovali noví obyvatelé, kteří věřili a doufali, že díky nalezištím uskuteční své sny. Začali osidlovat Krušnohoří a díky rozvoji těžby i přetvářet okolní krajinu. Území bylo doslova provrtáno doly a štolami. Vznikaly osady, vesnice a města, které propojily nové cesty. Spolu s těžbou se rozvíjely technologie na zpracování rud, řemesla a obchod. Do současnosti se nám dochovala řada hornických a technických památek, díky kterým obdivujeme znalosti a dovednosti našich předků. Pojďte s námi projít krajinou Krušných hor a navštívit některé z památek, které nám toto slavné období připomenou.

 
 
Vydala MAS Krušné hory o.p.s. jako součást projektu
"Průmyslové a hornické památky Krušnohoří", 
který je spolufinancován z rozpočtu Karlovarského Kraje
 
            

www.kr-karlovarsky.cz        www.zivykraj.cz

Brožura - Průmyslové a hornické památky Krušnohoří

1 | 2 | 3 | 4 >>