Průmyslové a hornické památky Krušných hor

Řada památek, dokládajících po staletí trvající těžbu rud významnou i ve světovém měřítku, se dochovala do současnosti a díky nim dnes můžeme obdivovat znalosti a dovednosti našich předků. Pojďte se s námi projít krajinou středních Krušných hor a navštívit některá z míst, která jsou součástí památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a která nám slavnou minulost regionu připomenou.  celý leták zde