REVOLUTION TRAIN zastaví na vlakovém nádraží v Ostrově pro naše ŠKOLY

Revoluční primární protidrogová prevence dne 20. září 2021 od 8:00 do 18:00 hodin. VSTUP ZDARMA - projekt je financován MAS Krušné hory, o.p.s. v rámci MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov.

6 stříbrných obrněných vagónů - 4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžko je se závislosti zbavit. 
Základem projektu je příběh podle skutečné události. Příběh můžete zhlédnout v multimediálním vlakové soupravě, která nabízí jedinečné prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka a efektivně tak ovlivnit jeho pohled na zdravý životní styl i prevenci závislostního chování. Cílovou skupinou programu jsou žáci od 12 - 17 let. 

Program je také přístupný pro širokou veřejnost, trvá 90 min., více info na webu www.revolutiontrain.cz