Standardizace MAS

Splnění standardů MAS

18.11.2015 14:34
S potěšením oznamujeme, že MAS Krušné hory o.p.s. splnila podmínky standardizace a dne 10.11.2015 jí bylo vydáno "Osvědčení splnění standardů MAS". K nahlédnutí zde.      Dne 23.10.2021, na základě žádosti MAS, byla ze strany MMR ČR schválena žádost o kontrolu dodržování...

Průběh standardizace MAS Krušné hory, o.p.s.

23.07.2015 16:45
MAS Krušné hory, o.p.s. podala dne 7.4.2015 žádost o tzv. Standardizaci. Standardizaci provádí MZe ČR a je nezbytným předpokladem pro další činnost MAS, zejména pak čerpání dotačních prostředků na realizaci Strategie. Bohužel ani po uplynutí stanovených lhůt neobdržela MAS Krušné hory o.p.s. ze...

Příprava na standardizaci MAS

01.01.2015 16:48
Příprava na standardizaci MASMAS v ČR musí splnit požadované standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Za nastavení těchto standardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo...