Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory ("SCLLD")

Představujeme Vám Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory na období 2014–2020 („SCLLD“), která byla schválena dne 30.1.2017. Případné dotazy ke strategii směřujte na adresu info@mas-krusnehory.cz.

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Krušné hory na období 2014-2020 - ke stažení SCLLD

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Krušné hory na období 2014-2020 - Změna č.1 dle Akceptačních dopisů řídících orgánů - ke stažení SCLLD

 

AKTUÁLNÍ VERZE STRATEGIE: Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Krušné hory na období 2014 - 2020 po schválených změnách ze dne 12. 7. 2018 - ke stažení SCLLD

Aktuality

Změna strategie CLLD

17.07.2018 12:25
Dne 12. 7. 2018 byly schváleny návrhy změn Strategie komunitně vedného rozvoje. Změny byly navrženy na základě dotazníkového šetření mezi partnery v území MAS Krušné hory a zájmem potenciálních žadatelů o jednotlivé výzvy v programových rámcích IROP a OP Z.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s.pro období 2014 - 2020 (SCLLD) byla schválena řídícími orgány OPZ, IROP a PRV

13.02.2017 07:42
Po letech usilovné a mnohdy mravenčí práce a po několika výzvách k doplnění ze strany řídících orgánů OPZ, IROP a PRV, prošla Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. pro období 2014 - 2020 (SCLLD) úspěšně věcným hodnocením a byla tak schválena její finální...

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s

31.01.2016 17:48
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s Jedná se o integrovanou víceoborovou strategii zpracovanou metodou komunitního plánování, tzn. za účasti aktérů z území MAS a za zohlednění jejich zájmů a potřeb. Strategie se skládá z několika částí: Analytická...

Operační programy, prostřednictvím kterých bude možné realizovat SCLLD MAS Krušné hory, o.p.s.

23.07.2015 17:07
MAS Krušné hory má zpracovanou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020. Tato rozvojová strategie vznikala na základě potřeb v území a je  široce zaměřená, tzn. na různé obory a oblasti rozvoje. Při zpracování strategie byla zjišťována také připravenost projektů...

Stav zpracování Stategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

23.07.2015 16:29
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory o.p.s. pro období 2014 - 2020 byla v období 01 - 05/2015 kompletně přepracována z důvodu měnících se metodik ze strany MMR a nově přistoupivších partnerů - obcí do MAS. V současné době je strategie zpracována...

Komunitní plánování Nejdek - 5.5.2015

14.04.2015 14:34
Pozvánka na Komunitně - plánovací setkání - 5. 5. 2015 v Nejdku Pozvánka KP Nejdek.doc (97792)

Připomínkování pracovní verze SCLLD

13.04.2015 08:35
Třetí kolo připomínkování Analytické části SCLLD (po přistoupení 4 obcí). Analytická část ke stažení zde Analýza sociálně vyloučených lokalit ke stažení zde

Odborné workshopy zaměřené na témata vydefinovaných zájmových skupin

13.03.2015 10:15
Abertamy – 24. 3. 2015 – Školství, pozvánka ke stažení zde Ostrov - 23. 4. 2015 – Veřejná správa, pozvánka ke stažení zde Hroznětín - 28. 4. 2015 - Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity, pozvánka ke stažení zde Pernink - 29. 4. 2015 - Udržitelný venkov: podnikání, cestovní...

Pracovní setkání partnerů, subjektů a odborné veřejnosti působící v území MAS Krušné hory

18.12.2014 11:10
Velichov – Obecní úřad 12. 1. 2015, pozvánka ke stažení zde Hroznětín – Městské společenské centrum 15. 1. 2015 , pozvánka ke stažení zde Pernink – Komunitní centrum Pernink 22. 1. 2015, pozvánka ke stažení zde Ostrov – MěÚ Ostrov, Ostrovský zámek -  27. 1. 2015, pozvánka ke stažení zde

Připomínkování pracovní verze SCLLD

05.12.2014 08:53
Dne 4.12.2014 proběhlo pracovní setkání starostů a aktérů k podání informací o zpracovávané SCLLD, k připomínkování pracovní verze SCLLD a zjišťování absorpční kapacity území.
1 | 2 >>