Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory ("SCLLD") včetně změn:

Představujeme Vám Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory na období 2014–2020 („SCLLD“), která byla schválena dne 30.1.2017. Případné dotazy ke strategii směřujte na adresu info@mas-krusnehory.cz.

- Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Krušné hory na období 2014-2020 - ke stažení SCLLD.
 

- Změna č.1 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Krušné hory na období 2014-2020 - Změna č.1 dle Akceptačních dopisů řídících orgánů - ke stažení SCLLD

- Změna č. 2 a 3 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Krušné hory na období 2014 - 2020 ze dne 12. 7. 2018 - ke stažení SCLLD

- Změna č.4 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Krušné hory na období 2014 - 2020  ze dne 26.3.2019 - ke stažení (Popis a odůvodnění změny č.4, Změna programového rámce IROP, Finanční plán - tabulka e), Finanční plán - tabulka f), Zápis Focus Group). Strategie po změně č. 4 ke stažení 008 Strategie se změnami po provedené změně č. 04 - IROP.docx (8266311)

- Změna č. 5 SCLLD se týká změny členů v orgánech MAS

- Změna č. 6 SCLLD - 008 SCLLD se změnami PRV č. 6

- Změna č.10 SCLLD - změna PR IROP (programový rámec, indikátory, finanční plán) ke stažení zde

-Změna č. 11 SCLLD - změna PR PRV zde

 

Evaluace strategie:

Zpráva z mid - term evaluace realizace SCLLD MAS Krušné hory

Aktuality

Komunitní plánování v obci Doupovské Hradiště

05.04.2019 09:55
Dne 16.4.2019 od 13:00 hodin se uskuteční komunitní plánování v obci Doupovské Hradiště. Více viz pozvánka

Změna strategie CLLD

17.07.2018 12:25
Dne 12. 7. 2018 byly schváleny návrhy změn Strategie komunitně vedného rozvoje. Změny byly navrženy na základě dotazníkového šetření mezi partnery v území MAS Krušné hory a zájmem potenciálních žadatelů o jednotlivé výzvy v programových rámcích IROP a OP Z.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s.pro období 2014 - 2020 (SCLLD) byla schválena řídícími orgány OPZ, IROP a PRV

13.02.2017 07:42
Po letech usilovné a mnohdy mravenčí práce a po několika výzvách k doplnění ze strany řídících orgánů OPZ, IROP a PRV, prošla Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. pro období 2014 - 2020 (SCLLD) úspěšně věcným hodnocením a byla tak schválena její finální...

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s

31.01.2016 17:48
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s Jedná se o integrovanou víceoborovou strategii zpracovanou metodou komunitního plánování, tzn. za účasti aktérů z území MAS a za zohlednění jejich zájmů a potřeb. Strategie se skládá z několika částí: Analytická...

Operační programy, prostřednictvím kterých bude možné realizovat SCLLD MAS Krušné hory, o.p.s.

23.07.2015 17:07
MAS Krušné hory má zpracovanou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020. Tato rozvojová strategie vznikala na základě potřeb v území a je  široce zaměřená, tzn. na různé obory a oblasti rozvoje. Při zpracování strategie byla zjišťována také připravenost projektů...

Stav zpracování Stategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

23.07.2015 16:29
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory o.p.s. pro období 2014 - 2020 byla v období 01 - 05/2015 kompletně přepracována z důvodu měnících se metodik ze strany MMR a nově přistoupivších partnerů - obcí do MAS. V současné době je strategie zpracována...

Komunitní plánování Nejdek - 5.5.2015

14.04.2015 14:34
Pozvánka na Komunitně - plánovací setkání - 5. 5. 2015 v Nejdku Pozvánka KP Nejdek.doc (97792)

Připomínkování pracovní verze SCLLD

13.04.2015 08:35
Třetí kolo připomínkování Analytické části SCLLD (po přistoupení 4 obcí). Analytická část ke stažení zde Analýza sociálně vyloučených lokalit ke stažení zde

Odborné workshopy zaměřené na témata vydefinovaných zájmových skupin

13.03.2015 10:15
Abertamy – 24. 3. 2015 – Školství, pozvánka ke stažení zde Ostrov - 23. 4. 2015 – Veřejná správa, pozvánka ke stažení zde Hroznětín - 28. 4. 2015 - Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity, pozvánka ke stažení zde Pernink - 29. 4. 2015 - Udržitelný venkov: podnikání, cestovní...

Pracovní setkání partnerů, subjektů a odborné veřejnosti působící v území MAS Krušné hory

18.12.2014 11:10
Velichov – Obecní úřad 12. 1. 2015, pozvánka ke stažení zde Hroznětín – Městské společenské centrum 15. 1. 2015 , pozvánka ke stažení zde Pernink – Komunitní centrum Pernink 22. 1. 2015, pozvánka ke stažení zde Ostrov – MěÚ Ostrov, Ostrovský zámek -  27. 1. 2015, pozvánka ke stažení zde
1 | 2 >>