Vyhlášené výzvy IROP

AKTUÁLNĚ:
 

Upozorňujeme žadatele, že byla provedena změna výzvy č. 18 Doprava V. v programovém rámci IROP. Předmětem změny je posunutí termínu k podávání žádostí o dotaci z 30.6.2021 na 30.7.2021.

 
Žádosti lze podávat do 30.7.2021 do 12,00 hod.
 
 

 

 

Výzvy, které již byly ukončeny, najdete v Archivu