Vyhlášené výzvy IROP

12. výzva MAS Krušné hory – IROP – Doprava III.

- příjem žádostí ukončen

13. výzva MAS Krušné hory - IROP - Vzdělávání III.

- příjem žádostí ukončen

14. výzva MAS Krušné hory - IROP - Památky III.

- příjem žádostí ukončen

15. výzva MAS Krušné hory - IROP - IZS III.

- příjem žádostí ukončen

 

Výzvy, které již byly ukončeny, najdete v Archivu