Vyhlášené výzvy IROP

16. výzva MAS Krušné hory – IROP – Doprava IV.

Žádosti o dotaci lze podávat do 20.05.2020 do 12,00 hod.

17. výzva MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání IV.

Žádosti o dotaci lze podávat do 20.05.2020 do 13,00 hod.

 

 

Výzvy, které již byly ukončeny, najdete v Archivu