18. výzva MAS - IROP 

- Doprava V.

Upozorňujeme žadatele, že byla provedena změna výzvy č. 18 Doprava V. v programovém rámci IROP. Předmětem změny je posunutí termínu k podávání žádostí o dotaci z 30.6.2021 na 30.7.2021.

Níže uvedené informace již tuto změnu respektují.

 

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 14.5.2021 svou 18. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura V. 

Žádosti o dotaci lze podávat od 14.5.2021 do 30.7.2021 do 12,00 hod. elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz

 

Projekty mohou být zaměřené na bezpečnost dopravy a cyklodopravu.

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“.

 

Informační seminář k výzvě proběhne 26.7.2021 od 13,00 hod.

Na seminář se prosím přihlaste na adrese afurbachova@mas-krusnehory.cz nebo tel.č. 777766095. Místo konání semináře: MěÚ Ostrov, Jáchymovská ul. 1, zasedačka Věž - 1. patro. Pozvánka je ke stažení zde. Prezentace ze semináře je zde.

 

Upozorňujeme žadatele, že oproti výzvě č.16, která byla zaměřená na stejnou oblast a která byla vyhlašována v únoru 2020, došlo k úpravám Obecných pravidel a jejich příloh.  Pro přípravu projektových žádostí tedy vždy prosím používejte aktuální platné dokumenty.Dokumenty ke stažení:

Text výzvy po výše uvedené změně zde

původní text výzvy zde

Osnova povinné přílohy dle MAS zde

Hodnotící kritéria zde

MAS Krušné hory – odkaz na Interní postupy zde

Odkaz na výzvu č. 53 ŘO zde

Kontrolní listy pro hodnocení projektu: formálních náležitostí a přijatelnosti, věcné hodnocení

Seznam podaných žádostí o podporu naleznete zde.

Seznam vybraných projektů najdete zde