18. výzva MAS - IROP 

- Doprava V.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 14.5.2021 svou 18. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura V. 

Žádosti o dotaci lze podávat od 14.5.2021 do 30.6.2021 do 12,00 hod. elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz

 

Projekty mohou být zaměřené na bezpečnost dopravy a cyklodopravu.

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“.

 

Informační seminář k výzvě připravujeme.

 

Upozorňujeme žadatele, že oproti výzvě č.16, která byla zaměřená na stejnou oblast a která byla vyhlašována v únoru 2020, došlo k úpravám Obecných pravidel a jejich příloh.  Pro přípravu projektových žádostí tedy vždy prosím používejte aktuální platné dokumenty.Dokumenty ke stažení:

text výzvy zde

Osnova povinné přílohy dle MAS zde

Hodnotící kritéria zde

MAS Krušné hory – odkaz na Interní postupy zde

Odkaz na výzvu č. 53 ŘO zde