19. výzva MAS Krušné hory – IROP – Doprava VI.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 13.10.2021 svou 19. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura VI.

Žádosti o dotaci lze podávat od 13.10.2021 do 1.12.2021 do 12,00 hod. elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz.

Projekty mohou být zaměřené na bezpečnost dopravy a cyklodopravu.

 

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“.

 

Informační seminář k výzvě připravujeme. Na seminář se bude možné přihlásit na adrese afurbachova@mas-krusnehory.cz nebo tel.č. 777766095. Taktéž je možná individuální konzultace na témže kontaktu.

Pro přípravu projektových žádostí vždy prosím používejte aktuální platné dokumenty, na které se tato výzva odkazuje.

 

Dokumenty ke stažení:

Text výzvy zde

Osnova povinné přílohy dle MAS zde

Hodnotící kritéria zde

MAS Krušné hory – odkaz na Interní postupy zde 

Odkaz na výzvu č. 53 ŘO zde