19. výzva MAS Krušné hory – IROP – Doprava VI.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 13.10.2021 svou 19. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura VI.

Žádosti o dotaci lze podávat od 13.10.2021 do 1.12.2021 do 12,00 hod. elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz.

Projekty mohou být zaměřené na bezpečnost dopravy a cyklodopravu.

 

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“.

 

Informační seminář k výzvě se uskuteční 18.11.2021 v 10,00 v Ostrově, MěÚ Ostrov, Jáchymovská ul. 1 (zámek), místnost C 204, 1. patro. Program semináře je ke stažení zdeNa seminář se bude možné přihlásit na adrese afurbachova@mas-krusnehory.cz nebo tel.č. 777766095. 

Taktéž je možná individuální konzultace na témže kontaktu.

Pro přípravu projektových žádostí vždy prosím používejte aktuální platné dokumenty, na které se tato výzva odkazuje.

Seznam podaných žádostí do této výzvy najdete zde

 

Dokumenty ke stažení:

Text výzvy zde

Osnova povinné přílohy dle MAS zde

Hodnotící kritéria zde

MAS Krušné hory – odkaz na Interní postupy zde 

Odkaz na výzvu č. 53 ŘO zde

Kontrolní listy ke stažení: Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, Věcné hodnocení

Long list projektů k 2.3.2022 zde