Výzva byla již ukončena

10. výzva IROP - Památky II.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 22.11.2017 svou 10. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Udržované kulturní, historické, technické a hornické památky II.

Žádosti o dotaci se podávají ve dnech
od 22.11.2017 do 31.01.2018 do 13,00 hod.
elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 55 „Kulturní dědictví  - integrované projekty CLLD“. 
Individuální konzultace jsou možné dle dohody, kontakt na manažera viz text výzvy.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Dokumenty ke stažení:
10. výzva MAS Krušné hory - IROP - Památky II. - text výzvy
10. výzva MAS Krušné hory - IROP - Památky II. Příloha č.1 - Osnova povinné přílohy dle MAS
10 .výzva MAS Krušné hory - IROP – Památky II. Příloha č.2 - Osnova - partnerská smlouva
Hodnotící kritéria
MAS Krušné hory - Interní postupy zde
Odkaz na výzvu č. 55 ŘO zde
Pozvánku na seminář k výzvě najdete zde. Registraci na seminář najdete zde. Prezentaci ze semináře najdete zde.
 

Seznam podaných žádostí zde