11. výzva IROP - IZS II.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 20. 7. 2017 svou 11. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem  „MAS Krušné hory – IROP – Zlepšení prevence rizik a jejich předcházení a zlepšení ochrany území a obyvatelstva II.“

Žádosti o dotaci se podávají ve dnech
od 8.12.2017 do 16.02.2018 do 13,00 hod.
elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz

Zaměření projektů:
Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému
Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci vedoucí k posílení akceschopnosti - stavební úpravy stávajícího objektu a pořízení potřebného vybavení či technologií.

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.  69 „Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD“

Informační seminář k výzvě proběhne v průběhu prosince.
Individuální konzultace jsou možné dle dohody, kontakt na manažera viz text výzvy.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Dokumenty ke stažení:
11. výzva MAS Krušné hory – IZS II. - text výzvy
Příloha č. 1 Osnova povinné přílohy dle MAS
Hodnotící kritéria
MAS Krušné hory - Interní postupy zde
Odkaz na výzvu č. 53 ŘO zde
Pozvánku na seminář k výzvě najdete zde
Registraci na seminář najdete zde
Prezentaci ze semináře najdete zde.

Seznam podaných žádostí zde