12. výzva MAS Krušné hory – IROP – Doprava III.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 20. 11. 2018 svou 12. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura III.

 

Žádosti o dotaci lze podávat od 20.11.2018 do 21.01.2019 do 13,00 hod. elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz

Projekty mohou být zaměřené na bezpečnost dopravy a cyklodopravu.

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“.

Informační seminář proběhne v úterý 11.12.2018 od 14:30 do 15:30 v Ostrově.  Program semináře najdete zde. Na seminář se registrujte zde.


Upozorňujeme žadatele, že oproti výzvě č.7, která byla zaměřená na stejnou oblast a která byla vyhlašována v listopadu 2017, došlo k úpravám podmínek výzvy, a to:

- k úpravě Obecných pravidel a jejich příloh,

- k úpravě Specifických pravidel a jejich příloh,

- k úpravě hodnotících kritérií na straně MAS

- k úpravě osnovy povinné přílohy dle MAS Krušné hory


Dokumenty ke stažení:

  • text výzvy zde
  • Osnova povinné přílohy dle MAS zde
  • Hodnotící kritéria zde
  • MAS Krušné hory – odkaz na Interní postupy (Směrnice č. 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů ....) zde
  • Odkaz na výzvu č. 53 ŘO zde

Kontrolní listy pro hodnocení žádostí o podporu najdete zde: KL FNaP, KL VH

Seznam podaných žádostí o podporu najdete zde.

Seznam vybraných žádostí o podporu najdete zde