13. výzva MAS Krušné hory - IROP - Vzdělávání III.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 20. 11. 2018 svou 13. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání III. Od tohoto data bude výzva také otevřena v systému MS2014+.

Žádosti o dotaci lze podávat od 20.11.2018 do 22.01.2019 do 13,00 hod. elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz

Projekty mohou být zaměřené na infrastrukturu pro předškolní vzdělávání, infrastrukturu základních škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Projekt musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP).

Projekt, který bude řešit infrastrukturu základních škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, musí být zaměřen na následující klíčové kompetence: komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi.

 

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“.

 

Informační seminář proběhne v úterý 11.12.2018 od 13:30 do 14:30 v Ostrově.  Program semináře najdete zde. Na seminář se registrujte zde.


 

Upozorňujeme žadatele, že oproti výzvě č.8, která byla zaměřená na stejnou oblast a která byla vyhlašována v listopadu 2017, došlo k úpravám podmínek výzvy, a to:

- k úpravě Obecných pravidel a jejich příloh,

- k úpravě Specifických pravidel a jejich příloh,

- k úpravě hodnotících kritérií na straně MAS

- k úpravě osnovy povinné přílohy dle MAS Krušné hory,

- k úpravě dalších povinných příloh dle MAS

Dokumenty ke stažení:

  • text výzvy zde
  • Osnova Povinné přílohy dle MAS zde
  • Osnova Smlouvy o partnerství a spolupráci škol při využití výstupů projektu zde
  • Hodnotící kritéria zde
  • MAS Krušné hory – odkaz na Interní postupy zde
  • Odkaz na výzvu č. 68 ŘO zde

Kontrolní listy pro hodnocení žádostí o podporu najdete zde: KL FNaP, KL VH

Seznam podaných žádostí o podporu najdete  zde .

Seznam vybraných žádostí o podporu najdete zde