14. výzva MAS Krušné hory - Památky III.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 22. 11. 2018 svou 14. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Udržované kulturní, historické, technické a hornické památky III. Od tohoto data bude výzva také otevřena v systému MS2014+.

Žádosti o dotaci lze podávat od 22.11.2018 do 31.01.2019 do 13,00 hod. elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz

Projekty mohou být zaměřené na revitalizaci souboru vybraných památek - součástí projektu revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění souboru památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. V případě MAS Krušné hory bude podporována revitalizace a zatraktivnění následujícího souboru památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, konkrétně  Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří, rejstř.č.11820/4-5096, na Indikativní seznam NKP, konkrétně se jedná o třídírnu uranové rudy, tzv. Věž smrti, k.ú. Dolní Žďár, rejstř.č. 11820/4-5096.

 

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 55 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty CLLD“.

 

Informační seminář proběhne ve čtvrtek 13.12.2018 od 14:30 do 15:30 v Ostrově.  Program semináře najdete zde. Na seminář se registrujte zde.


 

Upozorňujeme žadatele, že oproti výzvě č.10, která byla zaměřená na stejnou oblast a která byla vyhlašována v listopadu 2017, došlo k úpravám podmínek výzvy, a to:

- k úpravě Obecných pravidel a jejich příloh,

- k úpravě Specifických pravidel a jejich příloh,

- k úpravě hodnotících kritérií na straně MAS

- k úpravě osnovy povinné přílohy dle MAS Krušné hory,

 

Dokumenty ke stažení:

  • text výzvy zde
  • Osnova Povinné přílohy dle MAS zde
  • Hodnotící kritéria zde
  • MAS Krušné hory – odkaz na Interní postupy zde
  • Odkaz na výzvu č. 55 ŘO zde

Kontrolní listy pro hodnocení žádostí o podporu najdete zde:  KL FNaP, KL VH

Seznam podaných žádostí o podporu najdete zde.

Seznam vybraných žádostí o podporu najdete zde