15. výzva MAS Krušné hory - IZS III.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 30. 11. 2018 svou 15. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Zlepšení prevence rizik a jejich předcházení a zlepšení ochrany území a obyvatelstva – III. Od tohoto data bude výzva také otevřena v systému MS2014+.

Žádosti o dotaci lze podávat od 30.11.2018 do 31.01.2019 do 13,00 hod. elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz

Zaměření projektů: Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému

Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci vedoucí k posílení akceschopnosti - stavební úpravy stávajícího objektu a pořízení potřebného vybavení či technologií.

 

Upozornění: projekt musí být v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“, respektive “Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“.  V ORP Karlovy Vary jsou následující rizika: důsledky nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, orkánů a větrných smrští, extrémního sucha, havárií spojenými s únikem nebezpečných látek. V ORP Ostrov jsou následující rizika: důsledky nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, orkánů a větrných smrští, extrémního sucha.

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 55 „Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD“.

Informační seminář proběhne ve čtvrtek 13.12.2018 od 13:30 do 14:30 v Ostrově.  Program semináře najdete zde. Na seminář se registrujte zde.

Upozorňujeme žadatele, že oproti výzvě č.11, která byla zaměřená na stejnou oblast a která byla vyhlašována v listopadu 2017, došlo k úpravám podmínek výzvy, a to:

- k úpravě Obecných pravidel a jejich příloh,

- k úpravě Specifických pravidel a jejich příloh,

- k úpravě hodnotících kritérií na straně MAS

- k úpravě osnovy povinné přílohy dle MAS Krušné hory,

 

Dokumenty ke stažení:

  • text výzvy zde
  • Osnova Povinné přílohy dle MAS zde
  • Hodnotící kritéria zde
  • MAS Krušné hory – odkaz na Interní postupy zde
  • Odkaz na výzvu č. 69 ŘO zde

Kontrolní listy pro hodnocení žádostí o podporu najdete zde: KL FNaP, KL VH

Seznam podaných žádostí o podporu najdete zde.

Seznam vybraných žádostí o podporu najdete zde