16. výzva MAS Krušné hory - Doprava IV

Upozorňujeme žadatele, že byla provedena změna výzvy č. 16 Doprava IV. v programovém rámci IROP. Předmětem změny je, s ohledem na nouzový stav a mimořádná opatření v ČR v souvislosti s pandemií nového koronaviru, posunutí termínu k podávání žádostí o dotaci z 20.4.2020 na 20.5.2020.

Níže uvedené informace již tuto změnu respektují.

 

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 24. 2. 2020 svou 16. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura IV. 

Žádosti o dotaci lze podávat od 24.2.2020 do 20.05.2020 do 12,00 hod. elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz

 

Projekty mohou být zaměřené na bezpečnost dopravy a cyklodopravu.

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“.

 

Informační seminář k výzvě proběhne 5.5.2020 od 12,00 hod. Hlásit se můžete na adrese afurbachova@mas-krusnehory.cz nebo tel.č. 777766095. Místo konání semináře: Kancelář MAS, Brigádnická 709, Ostrov. Pozvánka je ke stažení zde.

 

Upozorňujeme žadatele, že oproti výzvě č.12, která byla zaměřená na stejnou oblast a která byla vyhlašována v listopadu 2018, došlo k úpravám Obecných i Specifických pravidel a jejich příloh (viz Odkaz na výzvu č. 53 ŘO níže).  Pro přípravu projektových žádostí tedy vždy prosím používejte aktuální platné dokumenty.


Dokumenty ke stažení:

  • text výzvy po změne zde
  • text výzvy zde (původní)
  • Osnova povinné přílohy dle MAS zde
  • Hodnotící kritéria zde
  • MAS Krušné hory – odkaz na Interní postupy zde
  • Odkaz na výzvu č. 53 ŘO zde

Seznam podaných žádostí najdete zde

Kontrolní listy pro hodnocení projektů ke stažení zde: hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, věcné hodnocení