17. výzva MAS Krušné hory - Vzdělávání IV.

Upozorňujeme žadatele, že byla provedena 2. změna výzvy č. 17 Vzdělávání IV. v programovém rámci IROP. Předmětem změny je navýšení alokace výzvy o 47 Kč.

Upozorňujeme žadatele, že byla provedena změna výzvy č. 17. Vzdělávání IV. v programovém rámci IROP. Předmětem změny je, s ohledem na nouzový stav a mimořádná opatření v ČR v souvislosti s pandemií nového koronaviru, posunutí termínu k podávání žádostí o dotaci z 20.4.2020 na 20.5.2020. Níže uvedené informace již tuto změnu respektují.

 

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 24. 2. 2020 svou 17. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání IV. Od tohoto data bude výzva také otevřena v systému MS2014+.

Žádosti o dotaci lze podávat od 24.2.2020 do 20.05.2020 do 13,00 hod. elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz

Projekty mohou být zaměřené na infrastrukturu pro předškolní vzdělávání, infrastrukturu základních škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Projekt musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP).

Projekt, který bude řešit infrastrukturu základních škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, musí být zaměřen na následující klíčové kompetence: komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi.

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“.

Informační seminář k výzvě proběhne 5.5.2020 od 13,00 hod. Hlásit se můžete na adrese afurbachova@mas-krusnehory.cz nebo tel.č. 777766095. Místo konání semináře: Kancelář MAS, Brigádnická 709, Ostrov. Pozvánka na seminář je ke stažení zde.

Upozorňujeme žadatele, že oproti výzvě č.13, která byla zaměřená na stejnou oblast a která byla vyhlašována v listopadu 2018, došlo k úpravám Obecných i Specifických pravidel a jejich příloh (viz Odkaz na výzvu č. 68 ŘO níže).  Pro přípravu projektových žádostí tedy vždy prosím používejte aktuální platné dokumenty.

Dokumenty ke stažení:

  • text výzvy po změně č.2 zde
  • text výzvy po změně zde
  • text výzvy zde (původní)
  • Osnova Povinné přílohy dle MAS zde
  • Osnova Smlouvy o partnerství a spolupráci škol při využití výstupů projektu zde
  • Hodnotící kritéria zde
  • MAS Krušné hory – odkaz na Interní postupy zde
  • Odkaz na výzvu č. 68 ŘO zde

Seznam podaných žádostí najdete zde

Kontrolní listy pro hodnocení projektů ke stažení zde: hodnocení formálních náležitostí a přijatelnostivěcné hodnocení 

Seznam vybraných projektů najdete zde