5. výzva MAS Krušné hory – IROP – Zlepšení prevence rizik a jejich předcházení a zlepšení ochrany území a obyvatelstva I.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 20. 7. 2017 svou 5. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem  „MAS Krušné hory – IROP – Zlepšení prevence rizik a jejich předcházení a zlepšení ochrany území a obyvatelstva I.“

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.  69 „Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD“

Zaměření projektů:

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému

Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci vedoucí k posílení akceschopnosti - stavební úpravy stávajícího objektu a pořízení potřebného vybavení či technologií.

Upozornění: projekt musí být v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“, respektive “Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“.  V ORP Karlovy Vary jsou následující rizika: důsledky nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, orkánů a větrných smrští, extrémního sucha, havárií spojenými s únikem nebezpečných látek. V ORP Ostrov jsou následující rizika: důsledky nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, orkánů a větrných smrští, extrémního sucha.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz ve dnech od 20. 7. do 20. 9. 2017 do 13,00 hod.

Dokumenty ke stažení:

5. výzva MAS Krušné hory – IZS I. - text výzvy

Směrnice 02 MAS Krušné hory

Směrnice 02 MAS Krušné hory Příloha č. 1 Etický kodex

Směrnice 02 MAS Krušné hory Příloha č. 2 Hodnotící kritéria IROP

Příloha č. 1 Osnova povinné přílohy dle MAS

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 12.09.2017 od 13,00 v Ostrově. Více informací a jak se na seminář přihlásit najdete zde.

Prezentaci ze semináře najdete zde.