6. výzva MAS Krušné hory – IROP – Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I.“

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 20. 7. 2017 svou 6. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem  „MAS Krušné hory – IROP – Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I.“ Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.  65 „Sociální podnikání – integrované projekty CLLD“

Zaměření projektů:

Vznik nového sociálního podnikání - výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků.

Podpora je cílena na vznik sociálních podniků - nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. Způsobilé výdaje projektu se týkají pouze rozšíření společnosti. Musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců. Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele. Jedná se o vznik nového sociálního podniku, tzn. rozšíření kapacity podniku (např. rekonstrukce objektu), aby v něm mohl být provozován sociální podnik.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz ve dnech od 20. 7. do 20. 9. 2017 do 13,00 hod.

Dokumenty ke stažení:

6. výzva MAS Krušné hory – Sociální podnikání I. - text výzvy

Směrnice 02 MAS Krušné hory

Směrnice 02 MAS Krušné hory Příloha č. 1 Etický kodex

Směrnice 02 MAS Krušné hory Příloha č. 2 Hodnotící kritéria IROP

Příloha č. 1 Osnova povinné přílohy dle MAS

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 12.09.2017 od 14,00 v Ostrově. Více informací a jak se na seminář přihlásit najdete zde.

Prezentaci ze semináře najdete zde.