7. výzva IROP - Doprava II.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 20. 11. 2017 svou 7. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura II. 

Žádosti o dotaci se podávají ve dnech
od 20.11.2017 do 31.01.2018 do 13,00 hod. (výzva byla prodloužena)
elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz

Důvod pro prodloužení výzvy: jedná se o změnu iniciovanou ŘO na základě komplikací způsobených mimořádnou instalací v MS2014+.
Projekty mohou být zaměřené na bezpečnost dopravy a cyklodopravu. Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“.
Další informace k projektům na Bezpečnost dopravy naleznete zde, a také informace o způsobilých a nezpůsobilých aktivitách a výdajích.
Další informace k projektům na Cyklodopravu naleznete zde, a také informace o způsobilých a nezpůsobilých aktivitách a výdajích.

Individuální konzultace jsou možné dle dohody, kontakt na manažera viz text výzvy.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Dokumenty ke stažení:
-  7. výzva MAS Krušné hory - Doprava II - změna 
- 7. výzva MAS Krušné hory - Doprava II.- povinná příloha
- Hodnotící kritéria
- MAS Krušné hory - Interní postupy zde
Odkaz na výzvu č. 53 ŘO zde

Pozvánku na seminář k výzvě najdete zde. Registraci na seminář najdete zde. Prezentaci ze semináře najdete zde.