Výzva byla již ukončena

7. výzva IROP - Doprava II.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 20. 11. 2017 svou 7. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura II. 

Žádosti o dotaci se podávají ve dnech
od 20.11.2017 do 31.01.2018 do 13,00 hod. (výzva byla prodloužena)
elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz

Důvod pro prodloužení výzvy: jedná se o změnu iniciovanou ŘO na základě komplikací způsobených mimořádnou instalací v MS2014+.
Projekty mohou být zaměřené na bezpečnost dopravy a cyklodopravu. Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“.
Další informace k projektům na Bezpečnost dopravy naleznete zde, a také informace o způsobilých a nezpůsobilých aktivitách a výdajích.
Další informace k projektům na Cyklodopravu naleznete zde, a také informace o způsobilých a nezpůsobilých aktivitách a výdajích.

Individuální konzultace jsou možné dle dohody, kontakt na manažera viz text výzvy.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Dokumenty ke stažení:
-  7. výzva MAS Krušné hory - Doprava II - změna 
- 7. výzva MAS Krušné hory - Doprava II.- povinná příloha
- Hodnotící kritéria
- MAS Krušné hory - Interní postupy zde
Odkaz na výzvu č. 53 ŘO zde

Pozvánku na seminář k výzvě najdete zde. Registraci na seminář najdete zde. Prezentaci ze semináře najdete zde.

Odkaz na výzvu č. 53 ŘO na nových webových stránkách IROP najdete zde.

Seznam podaných žádostí zde

Seznam vybraných žádostí je zde