Výzva byla již ukončena

8. výzva - IROP - Vzdělávání II.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 22. 11. 2017 svou 8. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání II.“

Žádosti o dotaci se podávají ve dnech od 22.11.2017 do 31.01.2018 do 13,00 hod (výzva byla prodloužena) elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz. Důvod pro prodloužení výzvy: jedná se o změnu iniciovanou ŘO na základě komplikací způsobených mimořádnou instalací v MS2014+.

Projekty mohou být zaměřeny na rozvoj infrastruktury MŠ, ZŠ a zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení. Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení– integrované projekty CLLD.

Individuální konzultace jsou možné dle dohody, kontakt na manažera viz text výzvy.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Dokumenty ke stažení:
8. výzva MAS Krušné hory - IROP - Vzdělávání II. - změna
Příloha č. 1 Osnova povinné přílohy dle MAS
Příloha č. 2 Osnova - Dohoda o využití
Příloha č. 3 Osnova - Partnerská smlouva
Příloha č. 4 Osnova - Dohoda o spolupráci
Hodnotící kritéria
MAS Krušné hory - Interní postupy zde
Odkaz na výzvu č. 68 ŘO zde

Pozvánku na seminář k výzvě najdete zde. Registraci na seminář najdete zde. Prezentaci ze semináře najdete zde.

Odkaz na výzvu č. 68 ŘO na nových webových stránkách najdete zde.

Seznam podaných žádostí zde

Seznam vybraných žádostí je zde