8. výzva - IROP - Vzdělávání II.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 22. 11. 2017 svou 8. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání II.“

Žádosti o dotaci se podávají ve dnech od 22.11.2017 do 31.01.2018 do 13,00 hod (výzva byla prodloužena) elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz. Důvod pro prodloužení výzvy: jedná se o změnu iniciovanou ŘO na základě komplikací způsobených mimořádnou instalací v MS2014+.

Projekty mohou být zaměřeny na rozvoj infrastruktury MŠ, ZŠ a zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení. Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení– integrované projekty CLLD.

Individuální konzultace jsou možné dle dohody, kontakt na manažera viz text výzvy.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Dokumenty ke stažení:
8. výzva MAS Krušné hory - IROP - Vzdělávání II. - změna
Příloha č. 1 Osnova povinné přílohy dle MAS
Příloha č. 2 Osnova - Dohoda o využití
Příloha č. 3 Osnova - Partnerská smlouva
Příloha č. 4 Osnova - Dohoda o spolupráci
Hodnotící kritéria
MAS Krušné hory - Interní postupy zde
Odkaz na výzvu č. 68 ŘO zde

Pozvánku na seminář k výzvě najdete zde. Registraci na seminář najdete zde. Prezentaci ze semináře najdete zde.