Výzva byla již ukončena

9. výzva IROP - Sociální infrastruktura II.

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 22.11. 2017 svou 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „MAS Krušné hory – IROP – Dostupné sociální služby a snižování sociálně znevýhodněných obyvatel – sociální infrastruktura II.“

Žádosti o dotaci se podávají ve dnech
od 22.11.2017 do 31.01.2018 do 13,00 hod.
elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz

Projekty mohou být zaměřené na aktivity v oblasti rozvoje sociálních služeb, rozvoje komunitních center a sociálního bydlení.
Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“. 
Individuální konzultace jsou možné dle dohody, kontakt na manažera viz text výzvy.
Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.
Dokumenty ke stažení:

9. výzva MAS Krušné hory – IROP - Sociální infrastruktura II. – text výzvy
9. výzva MAS Krušné hory – IROP - Sociální infrastruktura II.  - Priloha č.1 - Osnova povinné přílohy dle MAS
Hodnotící kritéria
MAS Krušné hory - Interní postupy zde
Odkaz na výzvu č. 62 ŘO zde

Pozvánku na seminář k výzvě najdete zde. Registraci na seminář najdete zde. Prezentaci ze semináře najdete zde.

Seznam podaných žádostí zde