• Výzva byla již ukončena

1. výzva „MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura I.“

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 18. 5. 2017 svou 1. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura I.

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“.

Projekty mohou být zaměřené na bezpečnost dopravy a cyklodopravu.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz ve dnech od 18. 5. do 19. 7. 2017 do 13,00 hod.

Dokumenty ke stažení:

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 26.6.2017 od 13,00 v Ostrově. Více informací a jak se na seminář přihlásit najdete zde.
 
Prezentaci ze semináře najdete zde.
 
Nové webové stránky IROP, odkaz na výzvu ŘO č. 53 je zde.