• výzva byla již ukončena

Výzva „MAS Krušné hory – IROP – Udržované kulturní, historické, technické a hornické památky I.“

3. výzva „MAS Krušné hory – IROP –  Udržované kulturní, historické, technické a hornické památky I.“

 

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 18. 5. 2017 svou 3. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Udržované kulturní, historické, technické a hornické památky I.

 

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 55 „Kulturní dědictví  - integrované projekty CLLD“.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz ve dnech od 18. 5. do 19. 7. 2017 do 13,00 hod.

Dokumenty ke stažení:

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 26.6.2017 od 13,00 v Ostrově. Více informací a jak se na seminář přihlásit najdete zde.
 
Prezentaci ze semináře najdete zde.