• výzva byla již ukončena

2. výzva "MAS Krušné hory - IROP - Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání I."

 
MAS Krušné hory vyhlašuje dne 25. 5. 2017 svou 2. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání I.
 

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení– integrované projekty CLLD.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz ve dnech od 25. 5. do 26. 7. 2017 do 13,00 hod.

Dokumenty ke stažení:

2.výzva MAS Krušné hory-IROP-Vzdělávání I._final.pdf 

2.výzva MAS Krušné hory-IROP-Vzdělávání I._Priloha 1_osnova - přílohy dle MAS_final.pdf

2.výzva MAS Krušné hory-IROP-Vzdělávání I._Priloha 2_osnova - dohoda o využití_final.pdf 

2.výzva MAS Krušné hory-IROP-Vzdělávání I._Priloha 3_osnova - partnerská smlouva_final.pdf 

2.výzva MAS Krušné hory-IROP-Vzdělávání I._Priloha 4_osnova - dohoda o spolupráci_final.pdf 

2.výzva MAS Krušné hory-IROP-Vzdělávání I._Hodnotící kriteria_IROP_final.pdf

 

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 26.6.2017 od 13,00 v Ostrově. Více informací a jak se na seminář přihlásit najdete zde.

Prezentaci ze semináře najdete zde.