1. kolo výzev OPZ - ukončené

  • Dne  19. 6. 2017 ve 12 hodin došlo k uzavření příjmů žádostí v systému ISKP14+ pro všechny výzvy MAS Krušné hory Operačního programu zaměstnanost.

Ukončené výzvy z Operačního programu Zaměstnanost

  • Výzva MAS Krušné hory - Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center - (I.)

Číslo výzvy: 088/03_16_047/CLLD_16_01_021

Alokace: 4 900 000,-Kč

Text výzvy podpora sociálních, komunitních služeb  a komunitních center

Příloha č. 1 - Směrnice 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetů zájmů

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria OPZ

Příloha č. 3 Podporované cílové skupiny

Příloha č. 4 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 5 Principy a vodítka komunitní práce

Příloha č. 6 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 7 Údaje o sociální službě

Příloha č. 8 Pomůcka k vyplnění přílohy č. 7

Příloha č. 9 Přehled čerpání vyrovnávací platby

Příloha č. 10 Analýza cílové skupiny

Etický kodex

  • Výzva MAS Krušné hory - Prorodinná opatření - (I.)

Číslo výzvy: 087/03_16_047/CLLD_16_01_021

Alokace: 1 000 000,-Kč

Text výzvy Prorodinná opatření

Příloha č. 1 - Směrnice 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetů zájmů

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria pro OPZ

Příloha č. 3 Podporované aktivity

Etický kodex

  • Výzva MAS Krušné hory - Sociální podnikání - (I).

Číslo výzvy: 089/03_16_047/CLLD_16_01_021

Alokace: 2 000 000,-Kč

Text výzvy Sociální podnikání

Příloha č. 1 - Směrnice 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetů zájmu

Příloha č. 2 Podporované cílové skupiny

Příloha č. 3 Rozpoznávací znaky integračního sociálního podniku

Příloha č. 4 Sada rozpoznávacích znaků environmentálního sociálního podniku

Příloha č. 5 Podnikatelský plán

Příloha č. 6 Analýza cílové skupiny

Příloha č. 7 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 8 Hodnotící kritéria pro OPZ

Etický kodex

  • Výzva MAS Krušné hory, - Podpora zaměstnanosti - (I.)

Číslo výzvy: 090/03_16_047/CLLD_16_01_021

Alokace: 2 842 000,-Kč

Text výzvy Podpora zaměstnanosti

Příloha č. 1 - Směrnice 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů

Příloha č. 2 Podporované cílové skupiny

Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 Hodnotící kritéria pro OPZ

Etický kodex