Výzva MAS Krušné hory - Sociální podnikání (II) - zveřejněna dne 22. 1. 2018 v rámci 2. kola

č. výzvy 300/03_16_047/CLLD_16_01_021

Text výzvy Sociální podnikání II

Příloha č. 1 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů

Příloha č. 2 - Podporované cílové skupiny

Příloha č. 3 - Rozpoznávací znaky integračního sociálního podniku

Příloha č. 4 - Rozpoznávací znaky environmentálního sociálního podniku

Příloha č. 5 - Podnikatelský plán

Příloha č. 6 - Analýza cílové skupiny

Příloha č. 7 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 8 - Hodnotící kriteria pro OPZ

Příloha č. 9 - Finanční plán

Etický kodex


Výzva MAS Krušné hory - Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center - (II.) zveřejněna dne 1.12.2017 v rámci 2. kola

č. výzvy 278/03_16_047/CLLD_16_01_021

Text výzvy Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center

Příloha č. 1 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů zamezení střetu zájmů
Příloha č. 2 Hodnotící kritéria pro OPZ
Příloha č. 3 Podporované cílové skupiny
Příloha č. 4 Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 5 Principy a voditka komunitní práce
Příloha č. 6 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba
Příloha č. 7 Údaje o sociální službě
Příloha č. 8 Pomůcka k vyplněni přílohy 7
Příloha č. 9 Prehled cerpani vyrovnavaci platby
Příloha č. 10 - Analýza cílové skupiny
 

Výzva MAS Krušné hory - Podpora zaměstnanosti (II.) zveřejněna dne 14.11.2017 v rámci 2. kola

č. výzvy 260/03_16_047/CLLD_16_01_021

Text výzvy Podpora zaměstnanosti II.

Příloha č. 1 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů zamezení střetu zájmů II.

Příloha č. 2 - Podporované cílové skupiny II.

Příloha č. 3 - Popis podporovaných aktivit II.

Příloha č. 4 Hodnotící kritéria pro OPZ II.Etický kodex II.


Věcné hodnocení

Jednání Výběrové komise

Prezenční listina, Zápis z jednání, Hodnocení, Long list


Jednání Rozhodovacího orgánu

Zápis, PL, výběr projektů


Výzva MAS Krušné hory - Prorodinná opatření (II.) zveřejněna dne 6.11.2017 v rámci 2. kola

č. výzvy 259/03_16_047/CLLD_16_01_021

Text výzvy - Prorodinná opatření II.

Příloha č. 1 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů zamezení střetu zájmů

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria pro OPZ

Příloha č. 3 - Podporované aktivity

Etický kodex


Věcné hodnocení

Jednání Výběrové komise

Prezenční listina, Zápis, Hodnotící tabulky, Long list

Jednání Rozhodovacího orgánu

Zápis, PL, výběr projektů