Výzva MAS Krušné hory - Sociální podnikání (II) - zveřejněna dne 22. 1. 2018 v rámci 2. kola

č. výzvy 300/03_16_047/CLLD_16_01_021

Text výzvy Sociální podnikání II

Příloha č. 1 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů

Příloha č. 2 - Podporované cílové skupiny

Příloha č. 3 - Rozpoznávací znaky integračního sociálního podniku

Příloha č. 4 - Rozpoznávací znaky environmentálního sociálního podniku

Příloha č. 5 - Podnikatelský plán

Příloha č. 6 - Analýza cílové skupiny

Příloha č. 7 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 8 - Hodnotící kriteria pro OPZ

Příloha č. 9 - Finanční plán

Etický kodex


Výzva MAS Krušné hory - Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center - (II.) zveřejněna dne 1.12.2017 v rámci 2. kola

č. výzvy 278/03_16_047/CLLD_16_01_021

Text výzvy Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center

Příloha č. 1 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů zamezení střetu zájmů
Příloha č. 2 Hodnotící kritéria pro OPZ
Příloha č. 3 Podporované cílové skupiny
Příloha č. 4 Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 5 Principy a voditka komunitní práce
Příloha č. 6 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba
Příloha č. 7 Údaje o sociální službě
Příloha č. 8 Pomůcka k vyplněni přílohy 7
Příloha č. 9 Prehled cerpani vyrovnavaci platby
Příloha č. 10 - Analýza cílové skupiny
 

Výzva MAS Krušné hory - Podpora zaměstnanosti (II.) zveřejněna dne 14.11.2017 v rámci 2. kola

č. výzvy 260/03_16_047/CLLD_16_01_021

Text výzvy Podpora zaměstnanosti II.

Příloha č. 1 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů zamezení střetu zájmů II.

Příloha č. 2 - Podporované cílové skupiny II.

Příloha č. 3 - Popis podporovaných aktivit II.

Příloha č. 4 Hodnotící kritéria pro OPZ II.Etický kodex II.


Věcné hodnocení

Jednání Výběrové komise

Prezenční listina, Zápis z jednání, Hodnocení, Long list


Jednání Rozhodovacího orgánu

Zápis, PL, výběr projektů


Výzva MAS Krušné hory - Prorodinná opatření (II.) zveřejněna dne 6.11.2017 v rámci 2. kola

č. výzvy 259/03_16_047/CLLD_16_01_021

Text výzvy - Prorodinná opatření II.

Příloha č. 1 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů zamezení střetu zájmů

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria pro OPZ

Příloha č. 3 - Podporované aktivity

Etický kodex


Věcné hodnocení

Jednání Rozhodovacího orgánu 23. 8. 2018                                                                                                                                                                     Zápis, PL, Etické kodexy, Long list

Jednání Výběrové komise 7. 8. 2018

Prezenční listina, Zápis, Hodnotící tabulky, Long list


Jednání Výběrové komise 27.3.2018

Prezenční listina, Zápis, Hodnotící tabulky, Long list

Jednání Rozhodovacího orgánu

Zápis, PL, výběr projektů