Výzva MAS Krušné hory - Sociální podnikání III - VÝZVA UKONČENA

Text výzvy - Sociální podnikání III

Př. č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Př. č. 2 - Podporované cílové skupiny

Př. č. 3 - Sada rozpoznávacích znaků ISP

Př. č. 4 - Sada rozpoznávacích znaků ESP

Př. č. 5 - Podnikatelský plán

Př. č. 6 - Popis podporovaných aktivit

Př. č. 7 - Finanční plán

Př. č. 8 - Hodnotící kritéria pro OPZ

Př. č. 9 - Etický kodex


Výzva MAS Krušné hory - Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center III - VÝZVA UKONČENA

Text výzvy - Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center III

Př. č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Př. č. 2 - Podporované cílové skupiny

Př. č. 3 - Popis podporovaných aktivit

Př. č. 4 - Principy kounitní práce a vodítka pro projekty KP

Př. č. 5 - Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Př. č. 6 - Údaje o sociální službě

Př. č. 7 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o soc.službě

Př. č. 8 - Přehled čerpání vyrovnávací platby

Př. č. 9 - Hodnotící kritéria pro OPZ

Př. č. 10 - Etický kodexVýzva MAS Krušné hory - Prorodinná opatření III - VÝZVA UKONČENA

Text výzvy - Prorodinná opatření III

Př. č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Př. č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Př. č. 3 - Hodnotící kritéria pro OPZ

Př. č. 4 - Etický kodex


Výzva MAS Krušné hory - Podpora zaměstnanosti III - VÝZVA UKONČENA

Text výzvy Podpora zaměstnanosti III

Př. č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Př. č. 2 - Podporované cílové skupiny

Př. č. 3 - Popis podporovaných aktivit

Př. č. 4 - Hodnotící kritéria pro OPZ

Př. č. 5 - Etický kodex


VĚCNÉ HODNOCENÍ

Jednání Rozhodovacího orgánu 23. 1. 2019

Prezenční listina

Zápis RO


Jednání Výběrové komise 8.1.2019

Prezenční listina

Zápis VK

Zápis pro RO

Long list

Hodnocení