4. kolo výzev OPZ bude vyhlášeno 24. 9. 2019


Výzva MAS - Podpora zaměstnanosti IV

č. výzvy: A51/03_16_047/CLLD_16_01_021

Text výzvy Podpora zaměstnanosti.pdf

Př. č.1_Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (2).pdf

Př. č. 2 Podporované Cílové skupiny.pdf

Př. č. 3 Popis podporovaných aktivit

Př. č. 4 Hodnotící kritéria OPZ

Př. č. 5 Etický kodex


Jednání Výběrové komise 8. 1. 2020

Prezenční listina

Zápis

Hodnocení

Long list


Jednání Rozhodovacího orgánu 31. 1. 2020

Zápis, Prezenční listina


Výzva MAS - Prorodinná opatření IV

č. výzvy: A49/03_16_047/CLLD_16_01_021

Výzva Prorodinná opatření - text výzvy.pdf

Př. č.1_Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (2).pdf


Př.č.4_Etický kodex.pdf


Jednání Výběrové komise 8.1.2020

Prezenční listina

Zápis

Hodnocení

Long list


Jednání Rozhodovacího orgánu 31. 1. 2020

Zápis, Prezenční listina


Výzva MAS - Podpora sociálních komunitních služeb a komunitních center IV

č. výzvy: A50/03_16_047/CLLD_16_01_021

Text výzvy Podpora sociálních komunitních služeb a komunitních center.pdf

Př. č.1_Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (2).pdf

Př. č_2_ Podporované cílové skupiny.pdf

Př. č_3_Popis podporovaných aktivit.pdf

Př.č_4 Principy Komunitní práce a vodítka pro projekty KP_revize.pdf

Př.č_5_Podpora sociálních služeb na území MAS z OP Z -Vyrovnávací platba.pdf

Př.č_6_Udaje o soc sluzbe.xlsx

Př.č_7_Pomůcka k vyplnění přílohy č. 6 Údaje o soc. službě.pdf

Př.č_8_ Prehled cerpani vyrovnavaci platby.xlsx

Př.č_9_ Hodnotící kritéria pro OPZ.pdf

Př.č_10_Etický kodex.pdf