4. kolo výzev OPZ bude vyhlášeno 24. 9. 2019


Výzva MAS - Podpora zaměstnanosti IV

č. výzvy: A51/03_16_047/CLLD_16_01_021

Text výzvy Podpora zaměstnanosti.pdf

Př. č.1_Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (2).pdf

Př. č. 2 Podporované Cílové skupiny.pdf

Př. č. 3 Popis podporovaných aktivit

Př. č. 4 Hodnotící kritéria OPZ

Př. č. 5 Etický kodex


Jednání Výběrové komise 8. 1. 2020

Prezenční listina

Zápis

Hodnocení

Long list


Jednání Rozhodovacího orgánu 31. 1. 2020

Zápis, Prezenční listina


Výzva MAS - Prorodinná opatření IV

č. výzvy: A49/03_16_047/CLLD_16_01_021

Výzva Prorodinná opatření - text výzvy.pdf

Př. č.1_Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (2).pdf


Př.č.4_Etický kodex.pdf


Jednání Výběrové komise 8.1.2020

Prezenční listina

Zápis

Hodnocení

Long list


Jednání Rozhodovacího orgánu 31. 1. 2020

Zápis, Prezenční listina


Opravné jednání Výběrové komise 5. 5. 2020

Prezenční listina

Zápis

Hodnocení

Long list


Opravné jednání Rozhodovacího orgánu 14. 5. 2020

Prezenční listina

Zápis z jednání


Výzva MAS - Podpora sociálních komunitních služeb a komunitních center IV

č. výzvy: A50/03_16_047/CLLD_16_01_021

Text výzvy Podpora sociálních komunitních služeb a komunitních center.pdf

Př. č.1_Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (2).pdf

Př. č_2_ Podporované cílové skupiny.pdf

Př. č_3_Popis podporovaných aktivit.pdf

Př.č_4 Principy Komunitní práce a vodítka pro projekty KP_revize.pdf

Př.č_5_Podpora sociálních služeb na území MAS z OP Z -Vyrovnávací platba.pdf

Př.č_6_Udaje o soc sluzbe.xlsx

Př.č_7_Pomůcka k vyplnění přílohy č. 6 Údaje o soc. službě.pdf

Př.č_8_ Prehled cerpani vyrovnavaci platby.xlsx

Př.č_9_ Hodnotící kritéria pro OPZ.pdf

Př.č_10_Etický kodex.pdf