Připravujeme: Výzva č. 9 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Progamu rozvoje venkova

 
Pravidla, postupy a administrativní kroky k podání žádostí o dotaci naleznete na https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Některé postupy pro žadatele k podání žádosti o dotaci najdete zde:
00 Informace k přístupu do portálu farmáře
01 Žádost o přístup do porátlu eAGRI a do Portalu farmare SZIF
A Postup pro nastavení e-mailove komunikace za účelem informování žadatele
B Zasílání emailových zpráv k dokumentům odeslaných ze SZIF přes PF
C1 Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci
C2 Postup pro vygenerování formuláře ZoD předání na MAS a násl.prezentace
D Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes farmaře
E Podrobný postup pro doložemí příloh k Finančnímu zdraví žadatele
F Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmaře

 
Seminář pro žadatele a příjemce výzvy č. 9 PRV se koná dne 14. 2. 2023 od 10:00 hod. v Ostrově v DK Ostrov, Míroví náměstí 733, 36301 Ostrov. Na seminář se prosím přihlašte na email reditel@mas-krusnehory.cz . Vstup pouze pro přihlášené předem.
 


 
 
 
 
Přijaté žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 7 Programu rozvoje venkova přes MAS Krušné hory

 

 

=NOVĚ=Výzva č. 7 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova

 
Postupy a administrativní kroky k podání žádostí o dotaci naleznete na  https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921 

Některé postupy pro žadatele k podání žádosti o dotaci najdete zde:
00 Informace k přístupu do portálu farmáře
01 Žádost o přístup do porátlu eAGRI a do Portalu farmare SZIF
A Postup pro nastavení e-mailove komunikace za účelem informování žadatele
B Zasílání emailových zpráv k dokumentům odeslaných ze SZIF přes PF
C1 Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci
C2 Postup pro vygenerování formuláře ZoD předání na MAS a násl.prezentace
D Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes farmaře
E Podrobný postup pro doložemí příloh k Finančnímu zdraví žadatele
F Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmaře
 
 
Seminář pro žadatele a příjemce výzvy č. 7 PRV se koná dne 26. 4. 2022 od 10:00 hod. v Ostrově v DK Ostrov, Míroví náměstí 733, 36301 Ostrov. Na seminář se prosím přihlašte na email reditel@mas-krusnehory.cz . Vstup pouze pro přihlášené předem.
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seznam podaných žádostí o dotaci v rámci výzvy č. 6 PRV

 

MAS Krušné hory zve na seminář pro žadatele a příjemce k výzvě č. 6 PRV.

Seminář se koná dne 18. 3. 2021 od 13:00 hod. ON-LINE přes aplikaci ZOOM.
Chcete-li se semináře zůčastnit prosím zaregistrujte se zde.
Vstup na seminář https://zoom.us/j/94490242971?pwd=WE5XUnpTY2htNm8xenRTb1RlVHVLUT09 jen pro registrované.
 
Po registraci Vám bude zaslán přihlašovací odkaz ke vstupu na seminář.
 
Děkujeme za pochopení
Tým MAS Krušné hory

Výzva č. 6 Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 k předkládání žádostí o dotaci

Příloha č. 6 výzvy - prohlášení o zařazení podniku - najdete v Pravidlech operace 19.2.1 v příloze č. 5
 
Postupy a administrativní kroky k podání žádostí o dotaci naleznete na https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Některé postupy pro žadatele o žádost najdete zde:

 

Jiné dokumenty ke stažení:

Plánovaná změna pravidel PRV operace 19.2.1

=Staré=
Výzva č. 5 – Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN
 
 
 

Výzva č. 5 PRV  - vyhlášení 14. 5. 2020

 

Dokumenty ke stažení:

Výzva č. 5 PRV

 
 
Žádost o dotaci - postupy
 
Žádost o platbu
 
Hlášení o změnách
 
Finanční zdraví
 
Pravidla pro žadatele
 
Souhrn povinných příloh
 
Publicita- pravidla
 
 
 
 

Výzva č. 4 PRV

Výzva č. 4 byla z administrativních důvodů zrušena.
 

Výzva č. 3 – Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE - změna ve formě podávání ŽoD. Příjem žádostí probíhá nyní POUZE PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU FARMÁŘE

 

MAS Krušné hory o.p.s. vyhlašuje dne 23. 1. 2018 Výzvu č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže zveřejněných dokumentů.

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche

Název Fiche

Alokace

pro 3. výzvu

F2

Investice do zemědělských podniků

6.511.330,- Kč

 

F4

Lesnická infrastruktura

3.200.000,- Kč

F5

Zemědělská infrastruktura

3.200.000,- Kč

F6

 

 

 

F7

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

 

Neproduktivní investice v lesích

2.533 .330,- Kč

 

 

 

3.380.000,- Kč

F8

Pozemkové úpravy

3.669.040,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dokumenty ke stažení

Výzva č. 3

Fiche F2 – Investice do zemědělských podniků

Fiche F4 – Lesnická infrastruktura

Fiche F5 – Zemědělská infrastruktura

Fiche F6 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche F7 – Neproduktivní investice v lesích

Fiche F8 – Pozemkové úpravy

Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1  

Směrnice 02 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů PRV

Etický kodex

Příloha č. 6 Pravidel - Souhlasné vyjádření krajské pobočky ÚHUL

Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - pastevní areály

Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - vodní drůbež

Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - lesní cesty

Příloha č. 8 Pravidel - Potvrzení Krajské veterinární správy

Příloha č. 11 Pravidel - čestné prohlášení žadatele, že není vyzadováné posouzení vlivu záměru na ŽP

Příloha č. 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků - elektronický formulář 

k nalezení na stránkách Portál farmáře, v sekci Přílohy k žádosti

Odkazy na jiné stránky

SCLLD MAS Krušné hory o.p.s. na období 2014 – 2020

Jednací řád výběrové komise   

Registrace žadatele do Portálu farmáře 

Instrukce na vygenerování žádosti o dotaci v Portálu farmáře   

Pravidla pro publicitu           

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek     

Podmínky výpočtu finančního zdraví 

Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2017

Seminář k Výzvě č. 3 MAS PRV se uskuteční dne 8. 2. 2018, od 10 hodin, na MěÚ Ostrov. Pozvánku s podrobnostmi neleznete zde

 
Z technických důvodů byla Výzva č. 2 - Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 zrušena
Výzva č. 2 – Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

MAS Krušné hory o.p.s. vyhlašuje dne 17. 1. 2018 Výzvu č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže zveřejněných dokumentů.

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche

Název Fiche

Alokace

pro 2. výzvu

F2

Investice do zemědělských podniků

6.811.333,- Kč

 

F4

Lesnická infrastruktura

3.200.003,- Kč

F5

Zemědělská infrastruktura

3.200.003,- Kč

F6

 

 

 

F7

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

 

Neproduktivní investice v lesích

2.533 .330,- Kč

 

 

 

3.380.000,- Kč

F8

Pozemkové úpravy

3.669.040,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

* Výzva č. 2

* Fiche F2 – Investice do zemědělských podniků

* Fiche F4 – Lesnická infrastruktura

Fiche F5 – Zemědělská infrastruktura

* Fiche F6 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

* Fiche F7 – Neproduktivní investice v lesích

* Fiche F8 – Pozemkové úpravy

* Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1  

 * Směrnice 02 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů PRV

* Etický kodex

* Příloha č. 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků, elektronický formulář k nalezení zde

* Příloha č. 6 Pravidel - Souhlasné vyjádření krajské pobočky ÚHUL

* Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - pastevní areály

* Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - vodní drůbež

* Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - lesní cesty

* Příloha č. 8 Pravidel - Potvrzení Krajské veterinární správy

* Příloha č. 11 Pravidel - čestné prohlášení žadatele, že není vyzadováné posouzení vlivu záměru na ŽP

Odkazy na jiné stránky

* SCLLD MAS Krušné hory o.p.s. na období 2014 – 2020

* Jednací řád výběrové komise   

* Registrace žadatele do Portálu farmáře 

* Instrukce na vygenerování žádosti o dotaci v Portálu farmáře   

* Pravidla pro publicitu           

* Podmínky pro zadávání veřejných zakázek     

* Podmínky výpočtu finančního zdraví 

*  Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2017

 

1. Výzva Programu rozvoje venkova MAS Krušné hory je již ukončena.
Výzva č. 1 – Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

MAS Krušné hory o.p.s. vyhlašuje dne 4. 5. 2017 Výzvu č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže zveřejněných dokumentů.

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche

Název Fiche

Alokace

pro 1. výzvu

F2

Investice do zemědělských podniků

900.000,- Kč

 

F4

Lesnická infrastruktura

1.066.670,- Kč

F5

Zemědělská infrastruktura

1.066.670,- Kč

F7

Neproduktivní investice v lesích

1.200.000,- Kč

F8

Pozemkové úpravy

666.670,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Výzva č. 1

Fiche F2 – Investice do zemědělských podniků

Fiche F4 – Lesnická infrastruktura

Fiche F5 – Zemědělská infrastruktura

Fiche F7 – Neproduktivní investice v lesích

Fiche F8 – Pozemkové úpravy

Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1  

Směrnice 02 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů PRV

Etický kodex

Příloha č. 6 Pravidel - Souhlasné vyjádření krajské pobočky ÚHUL

Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - pastevní areály

Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - vodní drůbež

Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - lesní cesty

Příloha č. 8 Pravidel - Potvrzení Krajské veterinární správy

Příloha č. 11 Pravidel - čestné prohlášení žadatele, že není vyzadováné posouzení vlivu záměru na ŽP


povinne-prilohy-zadosti-o-platbu-.docx (14813)00_informace_k_pristupu_do_portalu_farmare_pdf.pdf (0)
01 Zadost_o_pristup_do_portalu_eAGRI_a_do_Portalu_farmare_SZIF.pdf (0)
A Postup_pro_nastaveni_e-mailove_komunikace_za_ucelem_informovani zadatele.pdf (0)
B Zasílání emailových zpráv k dokumentům odeslaných ze SZIF přes PF .pdf (0)
C1 Podrobny_postup_pro_vygenerovani_a_zaslani_Zadosti_o_dotaci.pdf (0)
C2 Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_nasl prezentace.pdf (0)
D Podrobny_postup_pro_dolozeni_priloh_k_Zadosti_o_dotaci_pres_.pdf (0)
E Podrobny_postup_pro_dolozeni_priloh_k_Financnimu_zdravi_zada.pdf (0)
F Podrobny_postup_pro_doplneni_Zadosti_o_dotaci_pres_Portal_fa.pdf (0)