Výzva č. 5 – Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

 
 
 

Výzva č. 5 PRV  - vyhlášení 14. 5. 2020

 

Dokumenty ke stažení:

Výzva č. 5 PRV

 
 
Žádost o dotaci - postupy
 
Žádost o platbu
 
Hlášení o změnách
 
Finanční zdraví
 
Pravidla pro žadatele
 
Souhrn povinných příloh
 
Publicita- pravidla
 
 
 
 

Výzva č. 4 PRV

Výzva č. 4 byla z administrativních důvodů zrušena.
 

Výzva č. 3 – Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE - změna ve formě podávání ŽoD. Příjem žádostí probíhá nyní POUZE PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU FARMÁŘE

 

MAS Krušné hory o.p.s. vyhlašuje dne 23. 1. 2018 Výzvu č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže zveřejněných dokumentů.

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche

Název Fiche

Alokace

pro 3. výzvu

F2

Investice do zemědělských podniků

6.511.330,- Kč

 

F4

Lesnická infrastruktura

3.200.000,- Kč

F5

Zemědělská infrastruktura

3.200.000,- Kč

F6

 

 

 

F7

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

 

Neproduktivní investice v lesích

2.533 .330,- Kč

 

 

 

3.380.000,- Kč

F8

Pozemkové úpravy

3.669.040,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dokumenty ke stažení

Výzva č. 3

Fiche F2 – Investice do zemědělských podniků

Fiche F4 – Lesnická infrastruktura

Fiche F5 – Zemědělská infrastruktura

Fiche F6 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche F7 – Neproduktivní investice v lesích

Fiche F8 – Pozemkové úpravy

Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1  

Směrnice 02 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů PRV

Etický kodex

Příloha č. 6 Pravidel - Souhlasné vyjádření krajské pobočky ÚHUL

Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - pastevní areály

Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - vodní drůbež

Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - lesní cesty

Příloha č. 8 Pravidel - Potvrzení Krajské veterinární správy

Příloha č. 11 Pravidel - čestné prohlášení žadatele, že není vyzadováné posouzení vlivu záměru na ŽP

Příloha č. 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků - elektronický formulář 

k nalezení na stránkách Portál farmáře, v sekci Přílohy k žádosti

Odkazy na jiné stránky

SCLLD MAS Krušné hory o.p.s. na období 2014 – 2020

Jednací řád výběrové komise   

Registrace žadatele do Portálu farmáře 

Instrukce na vygenerování žádosti o dotaci v Portálu farmáře   

Pravidla pro publicitu           

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek     

Podmínky výpočtu finančního zdraví 

Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2017

Seminář k Výzvě č. 3 MAS PRV se uskuteční dne 8. 2. 2018, od 10 hodin, na MěÚ Ostrov. Pozvánku s podrobnostmi neleznete zde

 
Z technických důvodů byla Výzva č. 2 - Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 zrušena
Výzva č. 2 – Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

MAS Krušné hory o.p.s. vyhlašuje dne 17. 1. 2018 Výzvu č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže zveřejněných dokumentů.

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche

Název Fiche

Alokace

pro 2. výzvu

F2

Investice do zemědělských podniků

6.811.333,- Kč

 

F4

Lesnická infrastruktura

3.200.003,- Kč

F5

Zemědělská infrastruktura

3.200.003,- Kč

F6

 

 

 

F7

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

 

Neproduktivní investice v lesích

2.533 .330,- Kč

 

 

 

3.380.000,- Kč

F8

Pozemkové úpravy

3.669.040,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

* Výzva č. 2

* Fiche F2 – Investice do zemědělských podniků

* Fiche F4 – Lesnická infrastruktura

Fiche F5 – Zemědělská infrastruktura

* Fiche F6 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

* Fiche F7 – Neproduktivní investice v lesích

* Fiche F8 – Pozemkové úpravy

* Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1  

 * Směrnice 02 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů PRV

* Etický kodex

* Příloha č. 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků, elektronický formulář k nalezení zde

* Příloha č. 6 Pravidel - Souhlasné vyjádření krajské pobočky ÚHUL

* Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - pastevní areály

* Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - vodní drůbež

* Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - lesní cesty

* Příloha č. 8 Pravidel - Potvrzení Krajské veterinární správy

* Příloha č. 11 Pravidel - čestné prohlášení žadatele, že není vyzadováné posouzení vlivu záměru na ŽP

Odkazy na jiné stránky

* SCLLD MAS Krušné hory o.p.s. na období 2014 – 2020

* Jednací řád výběrové komise   

* Registrace žadatele do Portálu farmáře 

* Instrukce na vygenerování žádosti o dotaci v Portálu farmáře   

* Pravidla pro publicitu           

* Podmínky pro zadávání veřejných zakázek     

* Podmínky výpočtu finančního zdraví 

*  Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2017

 

1. Výzva Programu rozvoje venkova MAS Krušné hory je již ukončena.
Výzva č. 1 – Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

MAS Krušné hory o.p.s. vyhlašuje dne 4. 5. 2017 Výzvu č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže zveřejněných dokumentů.

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Číslo Fiche

Název Fiche

Alokace

pro 1. výzvu

F2

Investice do zemědělských podniků

900.000,- Kč

 

F4

Lesnická infrastruktura

1.066.670,- Kč

F5

Zemědělská infrastruktura

1.066.670,- Kč

F7

Neproduktivní investice v lesích

1.200.000,- Kč

F8

Pozemkové úpravy

666.670,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Výzva č. 1

Fiche F2 – Investice do zemědělských podniků

Fiche F4 – Lesnická infrastruktura

Fiche F5 – Zemědělská infrastruktura

Fiche F7 – Neproduktivní investice v lesích

Fiche F8 – Pozemkové úpravy

Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1  

Směrnice 02 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů PRV

Etický kodex

Příloha č. 6 Pravidel - Souhlasné vyjádření krajské pobočky ÚHUL

Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - pastevní areály

Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - vodní drůbež

Příloha č. 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - lesní cesty

Příloha č. 8 Pravidel - Potvrzení Krajské veterinární správy

Příloha č. 11 Pravidel - čestné prohlášení žadatele, že není vyzadováné posouzení vlivu záměru na ŽP

 


povinne-prilohy-zadosti-o-platbu-.docx (14813)