Informace k IROP

NOVÉ:  
13.2.2018: V následujícím dokumentu uvádíme bližší zaměření výzev IROP a stručný přehled podporovaných aktivit v programovém rámci IROP. Dokument najedete zde. Dotazník pro další zaměření Strategie MAS, zejména rozložení finančního plánu, najdete zde.
 
 
1.2.2018: Seznamy podaných žádostí do jednotlivých výzev IROP jsou uvedeny v sekci "Seznam žádostí o podporu SCLLD, odkaz zde.
 
 
 
22.1.2018: Dnes, 22.1.2018, z důvodu požadavku Řídícího orgánu IROP (MMR ČR) byly prodlouženy výzvy IROP č.7 - Doprava II. a 8. - Vzdělávání II. Nový termín ukončení výzev je 31.1.2018, 13,00 hod. Více viz sekce Výzvy.
 
Prezentace ze seminářů k výzvám:
Výzva č.7 - Doprava II. - zde
Výzva č.8 - Vzdělávání II. - zde
Výzva č.9 - Sociální infrastruktura II. - zde
Výzva č.10 - Památky II. - zde
 
Semináře k výzvám:
Výzva č.7 Doprava II, 14.12.2017, 10,00 hod, pozvánka zde, registrace zde
 
Výzva č.8 Vzdělávání II, 18.12.2017, 13,00 hod, pozvánka zde, registrace zde
 
Výzva č.9 Sociální infrastruktura II, 18.12.2017, 14,00 hod, pozvánka zde, registrace zde
 
Výzva č.10 Památky II, 18.12.2017, 10,00, pozvánka zde, registrace zde
 
 
 
 
Dne 20.11.2017 bylo vyhlášeno 2. kolo výzev z programového rámce IROP. 
Do 20.01.2018 je možné žádat o dotaci na bezpečnost dopravy a cyklodopravu, do 22.1.2018 na vzdělávání, do 31.1.2018 na sociální infrastrukturu a památky a až do 16.2.2018 na IZS

Více zde

 
- Odpovědi na časté otázky k připravovaným projektům IROP a inspiraci najdete zde.
 
 - Harmonogram výzev IROP zde 
Informace k IROP - programový dokument IROP
Dokumenty k IROP - Obecná a Specifická pravidla a ostatní dokumenty
 
- Vyhlášené výzvy IROP najdete zde
 
- Seznamy projektů podaných v jednotlivých výzvách najdete zde.
 
- Interní postupy a směrnice MAS k hodnocení a výběru projektů najdete zde
 
Semináře k výzvám MAS v rámci IROP:
Prezentaci ze semináře najdete  zde.
 
Prezentaci ze semináře najdete zde.
 
Prezentaci ze semináře najdete zde.
 

 - Seminář ke 4. výzvě „MAS Krušné hory  – Dostupné sociální služby a snižování sociálně znevýhodněných obyvatel – sociální infrastruktura I.“

Prezentaci ze semináře najdete zde.

- Seminář k 5. výzvě MAS Krušné hory – IROP – Zlepšení prevence rizik a jejich předcházení a zlepšení ochrany území a obyvatelstva I.. - pozvánku najdete zde 

Prezentaci najdete zde.

- Seminář k 6. výzvě MAS Krušné hory - Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání  I. - pozvánku najdete zde.

Prezentaci najdete zde.

- Seminář k další připravované výzvě na vzdělávání proběhne 29.8.2017 od 14,00 v zastupitelském sále na MěÚ Ostrov.  Pozvánku s programem najdete zde, prezentaci najdete zde.