Harmonogram výzev IROP

MAS již neplánuje žádnou výzvu IROP v plánovacím období 2014 - 2020.

 

Informace k IROP

NOVÉ: 
31.3.2022: Seznam vybraných projektů po jednání Rozhodovacího orgánu MAS najdete zde.
 

2.12.2021: Seznam podaných žádostí do 19. výzvy IROP najdete zde

 
13.10.2021: Dnes byla vyhlášena 19. výzva MAS - IROP - Doprava VI. Žádosti o dotaci lze podávat do 1.12.2021. Více informací zde (nebo v sekci Výzvy).
 
30.07.2021: Seznam podaných žádostí do 18. výzvy IROP najdete zde.
 
19.07.2021: Informační seminář k výzvě proběhne 26.7.2021 od 13,00 hod. - blíže zde
 
20.04.2021: Připravujeme 18. výzvu MAS IROP pro oblast bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. Po jejím schválení RO MAS a ŘO IROP bude vyhlášena na předpokládanou alokaci příspěvku EU 14 mil. Kč. Již nyní však můžete vaše projekty s námi konzultovat.
 

15.03.2021: Zveřejňujeme aktuální stav čerpání finančních prostředků a nový finanční plán v programovém rámci IROP

16.12.2020: Upozorňujeme žadatele, že k dnešnímu dni byla provedena změna výzvy č. 17. Vzdělávání IV. v programovém rámci IROP. Předmětem změny je navýšení alokace o 47 Kč.

15.09.2020: Seznamy projektů, které v 16. a 17. výzvě MAS IROP splnily kritéria věcného hodnocení najdete zde v části Longlisty.

09.06.2020: Anketa: Průzkum zájmu o dotační prostředky v IROP do r. 2023 - MAS Krušné hory

Vážení partneři MAS Krušné hory, o.p.s.,
dovolujeme si vás touto cestou velmi požádat o pár minut vašeho času pro vyplnění krátké ankety (6 otázek), jejímž cílem je zjistit zájem o dotační prostředky v IROP a aktuální připravenost projektů v území MAS Krušné hory pro další výzvy v IROP, které bychom rádi vyhlásili na přelomu let 2020/2021, aby se projekty stihly zrealizovat do r. 2023. V současné době proběhlo čtvrté kolo výzev MAS z operačního programu IROP, o některé druhy dotací není zájem a některé jsou již téměř vyčerpány. Proto vás velmi žádáme o vyplnění ankety, abychom znali váš aktuální zájem o jednotlivé dotační výzvy a mohli je do budoucna lépe nastavit. Jedná se o výzvy z oblasti dopravy, vzdělávání, sociální infrastruktury a sociálního podnikání.
Vyplnění ankety z vaší strany je pro nás proto v této chvíli velmi důležité. Případnou realokaci finančních prostředků v rámci opatření bychom chtěli předložit na nejbližší jednání Pléna MAS Krušné hory v červnu 2020. Proto prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 14.6.2020.
Anketu najdete zde: 
https://www.mojeanketa.cz/pruzkum/280079229/
 

 

21.05.2020: Seznamy podaných žádostí do 16. a 17. výzvy najdete zde.
 
15.04.2020: Upozorňujeme žadatele, že k dnešnímu dni byla provedena změna výzvy č. 16 Doprava IV. a 17. Vzdělávání IV. v programovém rámci IROP. Předmětem změny je, s ohledem na nouzový stav a mimořádná opatření v ČR v souvislosti s pandemií nového koronaviru, posunutí termínu k podávání žádostí o dotaci z 20.4.2020 na 20.5.2020. Obě výzvy jsou již znovu otevřeny pro podávání zádostí.
 
24.2.2020: V sekci výzvy jsou uveřejněny nové výzvy MAS Krušné hory pro IROP, konkrétně Výzva č. 16 - IROP - Doprava IV. a Výzva č. 17 - IROP - Vzdělávání IV. Výzvy jsou vyhlášeny od 24.2.2020 do 20.4.2020.
 
1.2.2020: Rozhodovací orgán MAS Krušné hory na svém jednání dne 31.1.2020 schválil Harmonogram výzev IROP pro MAS Krušné hory na 1. a 2. pololetí 2020 a podmínky Výzvy č. 16 - IROP - Doprava IV. a výzvy č. 17 - IROP - Vzdělávání IV.
 
11.7.2019: Rozhodovací orgán MAS Krušné hory na svém jednání dne 11.7.2019 rozhodl o výběru projektů ve 12., 13., 14. a 15. výzvě MAS v programovém rámci IROP a současně schválil aktualizaci harmonogramu výzev na období 2. pololetí 2019 - 1. pololetí 2020.
 
31.1.2019: Ukončen byl příjem žádostí o podporu v rámci 14. a 15. výzvy MAS IROP. Seznamy podaných žádostí jsou zveřejněny u jednotlivých výzev.
 
24.1.2019: Rozhodovací orgán MAS schváliv Kontrolní listy pro hodnocení projektů v 3. kole výzev MAS IROP. Kontrolní listy najdete u jednotlivých výzev.
 
23.1.2019: Ukončen byl příjem žádostí o podporu v rámci 12. a 13. výzvy MAS IROP. Seznamy podaných žádostí jsou zveřejněny u jednotlivých výzev.
 
4.12.2018: Termíny seminářů pro žadatele a příjemce pro aktuální výzvy z 3. kola výzev IROP jsou následující:
12. výzva - IROP - Doprava III. - seminář proběhne v úterý 11.12.2018 od 14:30 do 15:30 v Ostrově.  Program semináře najdete zde. Na seminář se registrujte zde.
 
13. výzva - IROP - Vzdělávání III. - seminář proběhne v úterý 11.12.2018 od 13:30 do 14:30 v Ostrově.  Program semináře najdete zde. Na seminář se registrujte zde.
 
14. výzva - IROP - Památky III. - seminář proběhne ve čtvrtek 13.12.2018 od 14:30 do 15:30 v Ostrově.  Program semináře najdete zde. Na seminář se registrujte zde.
 
15. výzva - IROP - IZS III. - seminář proběhne ve čtvrtek 13.12.2018 od 13:30 do 14:30 v Ostrově.  Program semináře najdete zde. Na seminář se registrujte zde.
 
 
20.11.2018: V sekci Výzvy IROP jsou zveřejněné aktuálně vyhlášené výzvy z 3. kola výzev IROP.
 
6.10.2018: Zveřejnili jsme (viz výše) aktualizovaný harmonogram výzev IROP. 
 
2.10.2018: Aktuálně připravujeme 3. kolo výzev v programovém rámci IROP. Výzvy budou zaměřeny na 4 oblasti: doprava, vzdělávání, IZS a památky. Výzvy budou obdobné, co se týče podporovaných aktivit, výzvám minulým. Ukončení výzev plánujeme na konec roku 2018 nebo začátek roku 2019 tak, aby o podání projektů mohla rozhodovat již nově zvolená zastupitelstva.
 
18.9.2018: Dne 14.9.2018 Rozhodovací orgán MAS schválil aktualizovanou Směrnici 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů. Povinnost tuto směrnici upravit vycházela z nové metodiky ŘO IROP pro CLLD.  Aktualizaci Směrnice 02 bylo nutné provést, jelikož jinak by MAS nemohla vyhlašovat nové výzvy MAS v programovém rámci IROP. Aktualizovanou verzi směrnice najdete na záložce MAS Krušné hory o.p.s., v sekci Dokumenty MAS nebo zde.
 
21.6.2018: Dne 21.6.2018 proběhlo jednání Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, na kterém byl schválen výběr projektů v 7. a 8. výzvě MAS v programovém rámci IROP a také schválen přesun nevyčerpaných alokací do příštích výzev IROP. Zápis z jednání je zde. Všechny schválené projekty byly současně dnes předány na tzv. Závěrečné ověření způsobilosti na CRR.
 
21.5.2018:  Formulář pro vzdání se práva podat žádost o přezkum naleznete zde.
 
24.4.2018Upozorňujeme příjemce, žadatele i zájemce o dotace z IROP, že MMR ČR změnilo webové stránky IROP.  Dosud publikované webové odkazy na stránkách naší MAS jsou tudíž nefunkční. 
Nové webové odkazy pro nadřazené výzvy IROP od ŘO jsou zde:
 
13.2.2018: V následujícím dokumentu uvádíme bližší zaměření výzev IROP a stručný přehled podporovaných aktivit v programovém rámci IROP. Dokument najedete zde. Dotazník pro další zaměření Strategie MAS, zejména rozložení finančního plánu, najdete zde.
 
1.2.2018: Seznamy podaných žádostí do jednotlivých výzev IROP jsou uvedeny v sekci "Seznam žádostí o podporu SCLLD, odkaz zde.
 
22.1.2018: Dnes, 22.1.2018, z důvodu požadavku Řídícího orgánu IROP (MMR ČR) byly prodlouženy výzvy IROP č.7 - Doprava II. a 8. - Vzdělávání II. Nový termín ukončení výzev je 31.1.2018, 13,00 hod. Více viz sekce Výzvy.
 
15.1.2018:  Typové příklady projektů a inspiraci, odpovědi na časté otázky najdete zde.
 
20.12.2017: Prezentace ze seminářů k výzvám:
Výzva č.7 - Doprava II. - zde
Výzva č.8 - Vzdělávání II. - zde
Výzva č.9 - Sociální infrastruktura II. - zde
Výzva č.10 - Památky II. - zde
Výzva č. 11 - IZS II. - zde
 
1.12.2017: Semináře k výzvám:
Výzva č.7 Doprava II, 14.12.2017, 10,00 hod, pozvánka zde, registrace zde
Výzva č.8 Vzdělávání II, 18.12.2017, 13,00 hod, pozvánka zde, registrace zde
Výzva č.9 Sociální infrastruktura II, 18.12.2017, 14,00 hod, pozvánka zde, registrace zde
Výzva č.10 Památky II, 18.12.2017, 10,00, pozvánka zde, registrace zde
Výzva č.11 IZS II, 18.12.2017, 15,00 hod., pozvánka zde, registrace zde
 
20.12.2017: Dne 20.11.2017 bylo vyhlášeno 2. kolo výzev z programového rámce IROP. 
Do 20.01.2018 je možné žádat o dotaci na bezpečnost dopravy a cyklodopravu, do 22.1.2018 na vzdělávání, do 31.1.2018 na sociální infrastrukturu a památky a až do 16.2.2018 na IZS

Více zde

 
22.10.2017: Odpovědi na časté otázky k připravovaným projektům IROP a inspiraci najdete zde.
 
19.10.2017:
 - Harmonogram výzev IROP zde 
Informace k IROP - programový dokument IROP
Dokumenty k IROP - Obecná a Specifická pravidla a ostatní dokumenty
 
21.5.2017:
- Vyhlášené výzvy IROP najdete zde
- Seznamy projektů podaných v jednotlivých výzvách najdete zde.
- Interní postupy a směrnice MAS k hodnocení a výběru projektů najdete zde
 
20.5.2017: Semináře k výzvám MAS v rámci IROP:
Prezentaci ze semináře najdete  zde.
 
Prezentaci ze semináře najdete zde.
 
Prezentaci ze semináře najdete zde.
 

 - Seminář ke 4. výzvě „MAS Krušné hory  – Dostupné sociální služby a snižování sociálně znevýhodněných obyvatel – sociální infrastruktura I.“

Prezentaci ze semináře najdete zde.

- Seminář k 5. výzvě MAS Krušné hory – IROP – Zlepšení prevence rizik a jejich předcházení a zlepšení ochrany území a obyvatelstva I.. - pozvánku najdete zde 

Prezentaci najdete zde.

- Seminář k 6. výzvě MAS Krušné hory - Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání  I. - pozvánku najdete zde.

Prezentaci najdete zde.

- Seminář k další připravované výzvě na vzdělávání proběhne 29.8.2017 od 14,00 v zastupitelském sále na MěÚ Ostrov.  Pozvánku s programem najdete zde, prezentaci najdete zde.