Harmonogram výzev IROP

Aktuální návrh harmonogramu výzev najdete zde.

 

Informace k IROP

NOVÉ:
6.10.2018: Zveřejnili jsme (viz výše) aktualizovaný harmonogram výzev IROP. 
 
2.10.2018: Aktuálně připravujeme 3. kolo výzev v programovém rámci IROP. Výzvy budou zaměřeny na 4 oblasti: doprava, vzdělávání, IZS a památky. Výzvy budou obdobné, co se týče podporovaných aktivit, výzvám minulým. Ukončení výzev plánujeme na konec roku 2018 nebo začátek roku 2019 tak, aby o podání projektů mohla rozhodovat již nově zvolená zastupitelstva.
 
18.9.2018: Dne 14.9.2018 Rozhodovací orgán MAS schválil aktualizovanou Směrnici 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů. Povinnost tuto směrnici upravit vycházela z nové metodiky ŘO IROP pro CLLD.  Aktualizaci Směrnice 02 bylo nutné provést, jelikož jinak by MAS nemohla vyhlašovat nové výzvy MAS v programovém rámci IROP. Aktualizovanou verzi směrnice najdete na záložce MAS Krušné hory o.p.s., v sekci Dokumenty MAS nebo zde.
 
21.6.2018: Dne 21.6.2018 proběhlo jednání Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, na kterém byl schválen výběr projektů v 7. a 8. výzvě MAS v programovém rámci IROP a také schválen přesun nevyčerpaných alokací do příštích výzev IROP. Zápis z jednání je zde. Všechny schválené projekty byly současně dnes předány na tzv. Závěrečné ověření způsobilosti na CRR.
 
21.5.2018:  Formulář pro vzdání se práva podat žádost o přezkum naleznete zde.
 
24.4.2018Upozorňujeme příjemce, žadatele i zájemce o dotace z IROP, že MMR ČR změnilo webové stránky IROP.  Dosud publikované webové odkazy na stránkách naší MAS jsou tudíž nefunkční. 
Nové webové odkazy pro nadřazené výzvy IROP od ŘO jsou zde:
 
13.2.2018: V následujícím dokumentu uvádíme bližší zaměření výzev IROP a stručný přehled podporovaných aktivit v programovém rámci IROP. Dokument najedete zde. Dotazník pro další zaměření Strategie MAS, zejména rozložení finančního plánu, najdete zde.
 
1.2.2018: Seznamy podaných žádostí do jednotlivých výzev IROP jsou uvedeny v sekci "Seznam žádostí o podporu SCLLD, odkaz zde.
 
22.1.2018: Dnes, 22.1.2018, z důvodu požadavku Řídícího orgánu IROP (MMR ČR) byly prodlouženy výzvy IROP č.7 - Doprava II. a 8. - Vzdělávání II. Nový termín ukončení výzev je 31.1.2018, 13,00 hod. Více viz sekce Výzvy.
 
15.1.2018:  Typové příklady projektů a inspiraci, odpovědi na časté otázky najdete zde.
 
20.12.2017: Prezentace ze seminářů k výzvám:
Výzva č.7 - Doprava II. - zde
Výzva č.8 - Vzdělávání II. - zde
Výzva č.9 - Sociální infrastruktura II. - zde
Výzva č.10 - Památky II. - zde
 
1.12.2017: Semináře k výzvám:
Výzva č.7 Doprava II, 14.12.2017, 10,00 hod, pozvánka zde, registrace zde
Výzva č.8 Vzdělávání II, 18.12.2017, 13,00 hod, pozvánka zde, registrace zde
Výzva č.9 Sociální infrastruktura II, 18.12.2017, 14,00 hod, pozvánka zde, registrace zde
Výzva č.10 Památky II, 18.12.2017, 10,00, pozvánka zde, registrace zde
 
20.12.2017: Dne 20.11.2017 bylo vyhlášeno 2. kolo výzev z programového rámce IROP. 
Do 20.01.2018 je možné žádat o dotaci na bezpečnost dopravy a cyklodopravu, do 22.1.2018 na vzdělávání, do 31.1.2018 na sociální infrastrukturu a památky a až do 16.2.2018 na IZS

Více zde

 
22.10.2017: Odpovědi na časté otázky k připravovaným projektům IROP a inspiraci najdete zde.
 
19.10.2017:
 - Harmonogram výzev IROP zde 
Informace k IROP - programový dokument IROP
Dokumenty k IROP - Obecná a Specifická pravidla a ostatní dokumenty
 
21.5.2017:
- Vyhlášené výzvy IROP najdete zde
- Seznamy projektů podaných v jednotlivých výzvách najdete zde.
- Interní postupy a směrnice MAS k hodnocení a výběru projektů najdete zde
 
20.5.2017: Semináře k výzvám MAS v rámci IROP:
Prezentaci ze semináře najdete  zde.
 
Prezentaci ze semináře najdete zde.
 
Prezentaci ze semináře najdete zde.
 

 - Seminář ke 4. výzvě „MAS Krušné hory  – Dostupné sociální služby a snižování sociálně znevýhodněných obyvatel – sociální infrastruktura I.“

Prezentaci ze semináře najdete zde.

- Seminář k 5. výzvě MAS Krušné hory – IROP – Zlepšení prevence rizik a jejich předcházení a zlepšení ochrany území a obyvatelstva I.. - pozvánku najdete zde 

Prezentaci najdete zde.

- Seminář k 6. výzvě MAS Krušné hory - Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání  I. - pozvánku najdete zde.

Prezentaci najdete zde.

- Seminář k další připravované výzvě na vzdělávání proběhne 29.8.2017 od 14,00 v zastupitelském sále na MěÚ Ostrov.  Pozvánku s programem najdete zde, prezentaci najdete zde.