Přijaté žádosti

  • v rámci výzvy MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončené dne 30. 3. 2018 - zde
  • v rámci výzvy MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončené dne 28. 2. 2018 - zde
  • v rámci výzvy MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončené dne 28. 2. 2018 - zde
  • v rámci výzvy MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončené dne 31. 1. 2018 - zde
  • v rámci výzev MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončených 19. 6. 2017 - zde

Vybrané a nevybrané žádosti

  • v rámci výzev MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončených 19. 6. 2017 - zde