Přijaté žádosti v rámci 3.výzvy MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončené dne 14. 12. 2018

Název výzvy - Sociální podnikání III - zde


Přijaté žádosti v rámci 3. výzvy MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončené dne 30. 11. 2018

Název výzvy - Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center III - zde


Přijaté žádosti v rámci 3. výzvy MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončené dne 4. 11. 2018

Název výzvy - Prorodinná opatření III - zde

                     - Podpora zaměstnanosti III - zde


Přijaté žádosti

  • v rámci výzvy MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončené dne 30. 3. 2018 - zde
  • v rámci výzvy MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončené dne 28. 2. 2018 - zde
  • v rámci výzvy MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončené dne 28. 2. 2018 - zde
  • v rámci výzvy MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončené dne 31. 1. 2018 - zde
  • v rámci výzev MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončených 19. 6. 2017 - zde

Vybrané a nevybrané žádosti

  • v rámci výzev MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončených 19. 6. 2017 - zde