Zápisy z Rozhodovacího orgánu MAS

Jednání Rozhodovacího orgánu - 31. 10. 2017 od 9,00 hod v Kanceláři MAS, Brigádnická 709, Ostrov

Zápis

Jednání Rozhodovacího orgánu - 7. 7. 2017 od 10,30 v Kanceláři MAS, Brigádnická 709, Ostrov