Zprávy o plnění integrované strategie

Zpráva o plnění integrované strategie k 30.6.2017 k nahlédnutí zde