Zprávy o plnění integrované strategie

Zpráva o plnění Integrované strategie k 30.6.2017 k nahlédnutí zde

Zpráva o plnění Integrované stategie k 31. 12. 2017 k nahlédnutí zde                                                                                                                                              

Zpráva o plnění Integrované strategie k 30. 6. 2018 k nahlédnutí zde

Zpráva o plnění Integrované strategie k 31. 12. 2018 k nahlédnutí zde

Zpráva o plnění integrované strategie k 30.6.2019 k nahlédnutí zde