Orientační harmonogram přípravy MAS Krušné hory na období 2021 – 2027
09/2020 – 02/2021 – sběr podkladů, statistických dat, vyhodnocování
03/2021 – veřejná anketa Priority rozvoje území MAS Krušné hory
03 - 04/2021 – workshopy, sestavení pracovních skupin a tematické workshopy
04 - 05/2021 – formulace a představení koncepční části strategie 
05 - 06/2021 schválení koncepční části strategie Plénem, podání na MMR ČR
03 – 05/2021 – sběr konkrétních projektových záměrů v území (tabulka k vyplnění zde)
05 – 06/2021 – formulace akčního plánu a implementační části Strategie MAS 2021 - 2027
 
Anketa: Priority rozvoje území MAS Krušné hory
Pro vyplnění ankety klikněte prosím zde nejpozději však do 21. 3. 2021, Výstup z ankety: zde

Sběr rozvojových projektových záměrů - tabulka k vyplnění zde

Tabulku si k sobě stáhněte do počítače, vyplňte svoje projekty a po vyplnění zašlete na e-mail afurbachova@mas-krusnehory.cz, v termínu do konce března 2021. Vaše rozvojové projekty budou sloužit pro správné nastavení finančních prostředků pro realizaci strategie MAS 2021 - 2027 dle skutečných potřeb a připravenosti potencionálních žadatelů.

 

Workshop 01: Příprava SCLLD21+