Orientační harmonogram přípravy MAS Krušné hory na období 2021 – 2027
09/2020 – 03/2021 – sběr podkladů, statistických dat, vyhodnocování
02 - 03/2021 – individuální rozhovory s partnery v ůzemí, 
03/2021 – veřejná anketa Priority rozvoje území MAS Krušné hory
03 – 05/2021 – sběr konkrétních projektových záměrů v území (tabulka k vyplnění zde)
04 - 05/2021 – formulace a představení koncepční části strategie, zveřejnění na webu k připomínkování
05/2021 on-line workshop k projednání Koncepční části SCLLD 21+
06/2021 veřejné projednání Koncepční části SCLLD 21+
06/2021 schválení koncepční části strategie Plénem, 
07 - 08/2021 podání Koncepční části na MMR ČR
08 – 09/2021 – formulace akčního plánu a implementační části Strategie MAS 2021 - 2027
 
 

Individuální rozhovory

- záznamy z jednání jsou k nahlédnutí zde a zde

 

Anketa: Priority rozvoje území MAS Krušné hory

Pro vyplnění ankety klikněte prosím zde nejpozději však do 21. 3. 2021, Výstup z ankety: zde
 

Sběr rozvojových projektových záměrů - tabulka k vyplnění zde

Tabulku si k sobě stáhněte do počítače, vyplňte svoje projekty a po vyplnění zašlete na e-mail afurbachova@mas-krusnehory.cz, v termínu do konce března 2021. Vaše rozvojové projekty budou sloužit pro správné nastavení finančních prostředků pro realizaci strategie MAS 2021 - 2027 dle skutečných potřeb a připravenosti potencionálních žadatelů.

Aktuální přehled připravovaných projektů je uložen zde  

 

Podklady pro komunitní projednání

Návrh hierarchie Strategického rámce strategie MAS Krušné hory je k nahlédnutí zde.

Návrh konkrétních opatření a aktivit ke komunitnímu projednání je k nahlédnutí zde.

Návrh Koncepční části strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory na období 2021 - 2027 k připomínkování je uložena zde .

 

Workshop 01: Příprava SCLLD21+

Prezentace z workshopu,

zápis z jednání 

fotodokumentace.

 

Veřejné projednání Koncepčí části SCLLD

prezentace 1

prezentace 2

Zápis z pléna

Fotodokumentace

Schválená Koncepční část SCLLD 2021 - 2027